Twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen: zover staan de partijen in Brugge

Zo was oktober 2018: grote vreugde bij CD&V en Open VLD, doffe ellende bij toenmalig burgemeester Renaat Landuyt en Pol Van Den Driessche. © Davy Coghe
Olivier Neese
Olivier Neese Editieredacteur Brugsch Handelsblad Brugge - Torhout

Binnen exact twee jaar, de ochtend na verkiezingszondag 13 oktober 2024, weten we wie tussen 2025 en 2030 de touwtjes in handen krijgt in Brugge. Door de nieuwe spelregels worden de verkiezingen, en zeker de aanloop er naartoe, bijzonder boeiend. Wat is momenteel de stand van zaken bij elke partij? Wanneer duiden ze hun lijsttrekker aan? En komen ze op onder hun eigen naam of niet? Een rondvraag en onze eigen voorspelling.

CD&V: nog dit jaar uitsluitsel

• Stand van zaken: “Eind dit jaar, in november of ten laatste in december, zal de lokale partijraad een beslissing nemen over de kopman: Dirk De fauw of Franky Demon”, zegt lokaal voorzitter Guy Rogissart. “Aan de raad zal een voorstel gedaan worden, waarna een stemming volgt. Eén ding is zeker: CD&V is een zeer sterk merk in Brugge en die naam zal gebruikt worden: alleen of eventueel in een lichte variant ervan. De ‘CD&V’ laten we lokaal niet los.”

• Onze prognose: het CD&V-trauma van 2012 indachtig, toen het burgemeestersvoordeel niet werd gebruikt en Renaat Landuyt burgemeester kon worden, is het ondenkbaar dat Dirk De fauw niet de kopman van CD&V wordt. Waarom wacht de lokale CD&V-afdeling zo lang om duidelijkheid te scheppen? Blijkbaar verkoopt Franky Demon zijn vel zeer duur. Hij beseft dat het nieuwe decreet, waarbij het stemmenaantal de opvolger bepaalt, kan zorgen dat pakweg de populaire Nico Blontrock over hem springt. Al moet hij dan 5.000 stemmen inhalen op Demon.

Vooruit: Pablo al in volle campagne

Stand van zaken: het ging vooruit bij Vooruit. Al vorig jaar in december schepte de partij duidelijkheid: Pablo Annys is lijsttrekker én kandidaat-burgemeester in Brugge, Annick Lambrecht is de Brugse stem in Brussel. Met zijn boek ‘Brugge met (b)allen’ trapte Annys dit jaar zijn campagne op gang.

Onze prognose: door zeer snel te beslissen was er meteen duidelijkheid en kregen sluimerende discussies geen kans. Vooruit kan zijn tijd en energie volop steken in het samenstellen van de lijst én het scherpstellen van het programma. Dat zal nodig zijn. Pablo Annys wacht de lastige opdracht om het gevoerde beleid te verdedigen, maar zich ook af te zetten van Dirk De fauw. Nu kan hij eenvoudig gepareerd worden met de zin: ‘Waarom deed je het in deze legislatuur niet?’ Door meer dan twee jaar al met een boek uit te komen, is hij misschien te vroeg aan het pieken. Nationaal zit Vooruit in de winning mood en de vorige naam ‘S.PA De Brugse Lijst’ bleek geen succes, dus er lijkt weinig reden om de nationale naam los te laten.

Open VLD: eind 2022, begin 2023

• Stand van zaken: “Eind dit jaar, begin volgend jaar willen we onze lijsttrekker vastleggen”, zegt Jean-Marie De Plancke, die zichzelf vorig weekend als enige kandidaat opvolgde als voorzitter van de lokale afdeling. “Na gesprekken met de kandidaten, afzonderlijk en samen, komen we altijd tot een consensus wie de lijst mag trekken. We hebben twee parlementairen in de rangen, die in mei 2024 ook parlementaire verkiezingen hebben. Dat zal een rol spelen in onze keuze.”

• Onze prognose: Open VLD zit, als leidende regeringspartij in deze crisisjaren, in zwaar weer. De kans is zeer groot dat ze lokaal de nationale naam laten vallen. Bij de liberalen is dat ook geen uitzondering. Een moeilijkere knoop wordt het aanduiden van de lijsttrekker. Mercedes Van Volcem zal zich niet zonder slag of stoot van de koppositie laten drummen, terwijl er met Jasper Pillen een jonge wolf klaarstaat, die als onder-/vicevoorzitter ook nationaal de volle steun krijgt. Maar wil Jasper Pillen nu al de strijd aangaan met Dirk De fauw, of wacht hij nog een legislatuur om het dan tegen de meer haalbare Franky Demon op te nemen? Allicht bepaalt de lijsttrekker bij CD&V ook die van Open VLD.

N-VA: eind januari duidelijkheid

• Stand van zaken: “Binnen de lokale afdeling bereidt een werkgroep de verkiezingen voor”, vertelt voorzitter Joël Boussemaere. “We mikken om er tegen eind januari 2023 uit te komen.”

• Onze prognose: Pol Van Den Driessche kan veel verweten worden, maar niet dat hij als gewezen journalist en huidig raadgever binnen N-VA – geen politiek inzicht heeft. Na de afstraffing van vier jaar geleden beseft hij maar al te goed dat N-VA iets anders moet proberen om weer in het college binnen te geraken. In alles merk je dat de partij Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese vooruit aan het schuiven is. Voor haar, en bij uitbreiding de hele partij, was het dan ook balen dat ze niet verkozen raakte als nationaal ondervoorzitter, wat haar meer bekendheid zou opleveren. De meeste logische verdeling lijkt: frisse wind Maaike De Vreese lijsttrekker en ervaren rot Pol Van Den Driessche lijstduwer. Zelfs van die plaats moet hij makkelijk verkozen raken. Het is ondenkbaar dat N-VA, nog steeds een heel sterk merk, onder een andere naam opkomt.

Groen: geen nieuws voor zomer ‘23

• Stand van zaken: pas een jaar voor de verkiezingen zal de lijsttrekker en naam bekend gemaakt worden. “Een zogenaamd poll-comité van een vijftal mensen maakt een modellijst klaar, die daarna ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd. Dat neemt enige tijd in beslag, waardoor er geen nieuws verwacht mag worden voor de zomer van 2023”, klinkt het.

• Onze prognose: de kans is bijzonder groot dat Raf Reuse opnieuw de lijst van Groen zal trekken. Hij toont zich ambitieus en wordt nationaal gesteund. Ook binnen de lokale fractie is er weinig twijfel of concurrentie. Marleen Ryelandt gaf haar zitje in de gemeenteraad op om als advocaat te kunnen procederen in milieudossiers tegen de stad en Charlotte Storme stapte uit de politiek. Als student politieke wetenschappen is Raf zeer beslagen in de lokale politiek en is haast de verpersoonlijking van de nieuwe wind die door Groen waait. Er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat Groen de nationale partijnaam zou laten vallen.

Vlaams Belang: beslissing pas begin 2024

• Stand van zaken: pas begin 2024 zal de Brugse afdeling van Vlaams Belang de lijsttrekker aanduiden, zegt lokaal voorzitter An Braem. “Die wordt aangeduid door ons partijbestuur”, klinkt het. Op dit moment is enkel Stefaan Sintobin kandidaat.

• Onze prognose: wie anders dan Stefaan Sintobin? In Brugge zit niemand klaar om Sintobin van de troon te stoten, waardoor het haast de evidentie is dat de 62-jarige ingeweken Izegemnaar opnieuw de lijst zal trekken. Anders is het bij de parlementsverkiezingen, waarbij een nieuwe ambitievolle generatie van West-Vlaamse Belangers klaar staat om over te nemen. De grootste uitdaging voor Sintobin wordt opnieuw het vinden van voldoende vrouwen voor op zijn lokale lijst. Nog meer dan bij andere partijen blijft dit een enorme uitdaging bij Vlaams Belang Brugge. Maar de partij heeft de wind in de zeilen en misschien duiken wel witte konijnen op. Door de winning mood van Vlaams Belang in Vlaanderen, is het ondenkbaar dat ze lokaal onder een andere naam zouden opkomen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.