Toename (bovenlokaal) zwaar verkeer hypothekeert leefbaarheid in Lo-Reninge: “Invoering trajectcontrole in de vier dorpskernen”

inzetten op verkeersveiligheid in schoolomgevingen, ook aan VBS De Ladder in Reninge foto MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Verkeersveiligheid is in Lo-Reninge het thema dat al van bij aanvang van de bestuursperiode prominent op de agenda staat. “Uit de vele reacties van de bevolking blijkt dat de toename van vooral bovenlokaal zwaar verkeer de leefbaarheid hypothekeert”, zegt Wout Cornette, schepen van Mobiliteit.

“Het oorverdovende gedender van zware tractoren door de dorpskernen creëert overlast en een permanent onveiligheidsgevoel”, zegt schepen Wouter Cornette. “In de loop van 2019 werden in samenwerking met een verkeersdeskundige een aantal scenario’s uitgewerkt, dorpskern per dorpskern, rekening houdende met het advies van politie, wegbeheerders, De Lijn en de oppositie.”

“De opmerkingen en suggesties van de bevolking werden verwerkt in de definitieve plannen en het politiereglement werd geactualiseerd. De belangrijkste aanpassingen: uitbreiding van de zones 30 in de vier dorpskernen, beveiliging en uniform maken van de drie schoolomgevingen, aanpassing van de weginrichting aan de nieuwe snelheidsregimes, het weren van bovenlokaal zwaar verkeer, verlaging van het snelheidsregime op plaatsen buiten de dorpskern.”

Inhaaloperatie

“Voor de dorpskern Pollinkhove werd een inhaaloperatie uitgevoerd, met invoering van een tonnagezone. De aanleg van het Vlonderpad zorgt voor een nieuwe veilige schooltoegang. Momenteel zijn de nieuwe verkeersregimes uitgerold, behalve in kern Lo, waar eerstdaags overleg gepland is met de betrokken stakeholders. In de recentste gemeenteraad is beslist om in zee te gaan met een privéorganisatie voor permanente trajectcontrole in de dorpskernen. In de lopende aanbesteding is uitdrukkelijk voorzien dat het lokale bestuur zijn autonomie behoudt om wegenwerken uit te voeren of de verkeersinfrastructuur aan te passen, want daarover ontstond recent commotie in de media.”

“Samen met Veurne kiezen we voor deze oplossing omdat dergelijke installaties voor een kleine gemeente quasi onbetaalbaar zijn. De privépartner staat bij Trajectcontrole-as-a-service in voor alle kosten van de technologie en de apparaten, de gemeente enkel voor de verwerking van de data.”

Knelpunten blijven

“Mobiliteit is een van de weinige thema’s waarbij de oppositie via de Verkeerscommissie betrokken wordt”, zegt oppositieraadslid Frank De Poortere (Inspraak). “Zo konden we zorgen voor de organisatie van info- en bevragingsmomenten omtrent mobiliteit, werd er bijgestuurd bij de inrichting van de doortochten in Lo en Reninge, kwam er geen knip in Lo of omleidingswegen rond de kernen van Lo of Reninge, die onrealistisch duur zouden zijn en enkel een verplaatsing van de overlast zouden creëren.”

“Volgens Inspraak zijn slimme camera’s de goedkoopste oplossing qua infrastructuur én een goed instrument om verkeersstromen te beïnvloeden of bij te sturen. Te hoge snelheid in dorpskernen zorgt voor onveiligheid en lawaai. Trajectcontrole is de meest eerlijke en sturende manier om toegestane snelheid te controleren en af te dwingen. Maar er blijven ook knelpunten rond mobiliteit: de schoolomgeving Pollinkhove, zwaar verkeer, het onaangepaste wegdek in Reninge, geen zebrapad in Noordschote, vrijliggend fietspad tussen Reninge en Noordschote…”

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.