Toekenning financiële steun aan 11.11.11 en 12-12 onder vuur

Franky De Jonghe (Vooruit), Toben Braeckevelt (CD&V), Dieter Van Parys (Vlaams Belang), Jan de Keyser (burgemeester, CD&V), Liesbeth Gellinck (voorzitter gemeenteraad, CD&V), Carol Cartigny (Groen) en Stefaan Bollaert (N-VA).© GST
Franky De Jonghe (Vooruit), Toben Braeckevelt (CD&V), Dieter Van Parys (Vlaams Belang), Jan de Keyser (burgemeester, CD&V), Liesbeth Gellinck (voorzitter gemeenteraad, CD&V), Carol Cartigny (Groen) en Stefaan Bollaert (N-VA).© GST
Redactie KW

Er is in de gemeenteraad een pittige discussie ontstaan over de toekenning van het zogeheten ‘budget voor mondiale solidariteit’. Vooral de financiële steun aan de ngo’s 11.11.11 en 12-12 kwam onder vuur te liggen. “Eindelijk wat doorzichtiger”, meende schepen Vande Ginste (CD&V) tevreden. “Verkeerd besteed”, stelden oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA.

Eerst, voor een goed begrip, enkele cijfers en getallen. Het gemeentebestuur stelt jaarlijks 50.000 euro ter beschikking voor steun aan mondiale solidariteit. Op de eerste plaats wordt geld toegekend aan kleinschalige projecten waarbij Oostkampenaren actief betrokken zijn. Als die projecten aan de voorwaarden voldoen, kunnen ze een werkingstoelage van 2.500 euro krijgen; in 2020 waren dat er elf. Oostkampenaren die aan zo’n project ter plaatse gaan meewerken, kunnen een toelage van 150 euro krijgen; dat waren er vorig jaar twee. Voorts kunnen ook dossiers voor noodhulp bij humanitaire crises financiële steun krijgen; daarvoor werd in 2020 3.500 euro toegekend. Alles samen heeft de gemeente vorig jaar aan diverse projecten dus 31.300 euro uitgegeven.

18.700 euro

De rest van het budget van 50.000 euro, nu 18.700 euro, wordt in het volgende jaar toegekend aan organisaties die zich inzetten voor de structurele aanpak van mondiale problemen. Op de gemeenteraad werd beslist dat bedrag te verdelen tussen de koepelorganisaties 11.11.11 (13.700 euro) en 12-12 (5.000 euro). Maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

“De mondiale ambtenaar slaagt er blijkbaar niet in een correct bericht te versturen. Waarom wil hij bewust de waarheid verzwijgen voor de Oostkampse bevolking? Er wordt beweerd dat het grootse deel van de toelagen gaat naar kleinschalige projecten waar Oostkampenaars bij betrokken zijn. In hun eigen verslag staat duidelijk dat dit “slechts” 27.800€ is , terwijl pijler 2, de stedenband en pijler 4, de NGO multinationals samen 42.200€ krijgen. De Oostkampse ontwikkelingshelpers die alles vrijwillig doen, verdienen beter. De middelen van het mondiaal budget die niet werden opgebruikt worden volgens het persbericht verdeeld aan 11.11.11 en consortium 12.12 door het voorleggen van een lijvig dossier. Dit is eerlijker aldus schepen Vande Ginste fier, in tegenstelling tot vorige jaren waar zomaar werd gedoneerd aan deze organisaties. Vlaams Belang is blij dat eindelijk wordt toegegeven dat deze gelden zeer arbitrair werden verdeeld in het verleden. Helaas is daar geen einde aan gekomen, het lijvige dossier waarvan sprake, bedoeld om de uitgave van 18.700€ te verklaren, bevatte een lijst met de armste landen in de wereld, en een verwijzing naar de website van deze 2 NGO’s. Het Vlaams belang had liever gezien dat 60% van deze middelen gaat naar ondersteuning van de grootste slachtoffers in Oostkamp van de covid pandemie. De andere 40%, een equivalent van wat de NGO’s uitgeven aan personeelskosten zouden wij toevertrouwen aan Oostkampse vrijwilligers”, aldus Dieter Van Parys (Vlaams Belang).

Welk ‘dossier’?

Oppositiepartij Vlaams Belang zei blij te zijn dat eindelijk wordt toegegeven dat het geld zeer arbitrair werd verdeeld. “Helaas is daar geen einde aan gekomen”, stelde Dieter Van Parys. “Het lijvige dossier waarvan sprake, bedoeld om de uitgave van 18.700 euro te verklaren, bevat een lijst met de armste landen in de wereld, en een verwijzing naar de website van de ngo’s. Vlaams Belang had liever gezien dat zestig procent van die middelen naar ondersteuning van de grootste pandemieslachtoffers in Oostkamp gaat. De overige veertig procent, een equivalent van wat de ngo’s uitgeven aan personeelskosten, zouden wij toevertrouwen aan Oostkampse vrijwilligers.”

Oppositiepartij N-VA trad die voorstellen bij. “Wij hebben geen probleem met ontwikkelingshulp”, zei Stefaan Bollaert. “Voor ons is nationalisme solidariteit met andere volkeren, over de hele wereld. Maar een overschot binnen het gemeentebudget op aanraden van de mondiale raad aan 11.11.11 en 12-12 schenken zonder uitleg over specifieke doeleinden, dat kan voor ons niet. Er zijn Oostkampse organisaties die op het vlak van ontwikkelingshulp heel goed werk leveren en waar er geen zestig procent van de inkomsten terugvloeit naar personeel en mondiale educatie.” (GS)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.