Stemrechtverhouding binnen Woonmaatschappij IJzer en Zee

Woonmaatschappij IJzer en Zee. (foto MVO) © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Eind 2021 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan Woonmaatschappij IJzer en Zee om in Lo-Reninge als sociale huisvestingsmaatschappij te fungeren. Op vraag van de Vlaamse overheid moet binnen deze woonmaatschappij de onderlinge stemverhouding worden bepaald.

“Bij de verdeling van de stemrechten moet in elk geval rekening gehouden worden met twee objectieve criteria”, legt burgemeester Lode Morlion uit. “Het gaat per gemeente om de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen en de verhouding tussen het aantal huishoudens. Bij de beslissing (najaar 2021) omtrent de goedkeuring van het toekomstige werkingsgebied hebben heel wat gemeenten een stemverdeling mee goedgekeurd, namelijk een kopie van de huidige verdeling, uiteraard zonder de aandelen van Middelkerke. Omdat de Vlaamse overheid een aantal criteria als voorwaarde opsomt, moeten wij deze stemverdeling hernemen. Sinds haar ontstaan (de fusie in 2007) waren alle lokale besturen vertegenwoordigd in het bestuur en de Algemene Vergadering (AV), waarbij alle besturen een gelijk aantal aandelen in de AV kregen, met uitzondering van Alveringem en Lo-Reninge, gelet op de beperkte activiteit. Iedere gemeente had 4.000 aandelen; Alveringem en Lo-Reninge elk 2.000. Middelkerke maakt nu geen deel meer uit van IJzer en Zee en de gemeente verkoopt haar 4.000 aandelen.

Voorstel

IJzer en Zee wil het principe blijven hanteren waarbij elke gemeente een gelijke zeggenschap heeft. Daarom wordt voorgesteld aan Lo-Reninge en Alveringem om elk 2.000 aandelen te verkopen. Zo kan een criterium worden toegevoegd, namelijk de gelijkheid van aandelen waarbij een gewicht van 99,98 procent wordt toegekend aan dit criterium. De overige twee criteria, namelijk huishoudens en aantal sociale woningen krijgen als gewicht elk 0,01 procent. In concrete percentages betekent dit voor de lokale gemeenten 89,38 procent, voor het Vlaams Gewest 3,80 procent, voor de Provincie 3,80 procent en de privésector 3,02 procent. De woonmaatschappij IJzer en Zee wenst elke stad/gemeente op gelijke hoogte te brengen. Momenteel hebben enkel Lo-Reninge en Alveringem de helft van de stemmen in vergelijking met de andere gemeenten. Om op gelijke voet te komen, zouden zowel Alveringem als Lo-Reninge 2.000 aandelen moeten bijkopen. De aandelen bij de woonmaatschappij IJzer en Zee zijn 12,50 euro waard, waarvan 25 procent te volstorten. Dit zou voor Lo-Reninge neer komen op een kost van 6.250 euro.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.