Stad Roeselare wil deze week nog met nieuw pakket energiebesparende maatregelen uitpakken

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

De stad Roeselare is volop bezig met het opstellen van een plan om energie te besparen en zo de kosten te drukken. Er zijn al heel wat maatregelen en deze week wordt er nog een nieuw pakket uitgerold. Voor zij die het minder makkelijk hebben, wordt er ondersteuning voorzien. Dat is ook nodig, want het aantal hulpvragen stijgt opvallend.

De hoge energieprijzen waren ook een thema op de gemeenteraad in Roeselare, in eerste instantie voor de burger, maar ook voor de stad. “Iedereen weet wat er straks op ons af komt: een strenge winter. Streng niet in de zin van barre weersomstandigheden, maar streng in de zin van waanzinnige en voor veel mensen onbetaalbare energiefacturen”, haalt Gerdi Casier (Vooruit) aan. “Hoe denkt de stad zich zuinig te organiseren met deze niet zo florissante vooruitzichten? Voorziet de stad extra ondersteuningsmaatregelen voor mensen in nood?”

Woekerprijzen

Brecht Vermeulen neemt zelf het woord oorlogseconomie in de mond. “We gaan naar een ‘oorlogseconomie’ met schaarste, hoge inflatie en woekerprijzen. Als ik inderdaad hoor dat Engie 9 miljard zogenaamde overwinst zal maken in drie jaar dankzij de Belgische kerncentrales, dan spreek ik inderdaad van woekerprijzen”, stelt Brecht Vermeulen (N-VA).

“En dat terwijl we allemaal een veel hogere energiefactuur dan vroeger krijgen, x3, x 5, zelfs x10 is geen uitzondering. De energieprijscrisis treft ook steden en gemeenten. In de krant lazen we al dat straatverlichtingen zullen worden uitgeschakeld en dat er in Nieuwpoort en Brasschaat geen ijspistes komen. Kortrijk, Turnhout en Leuven komen eerstdaags met een groot energieplan. Wij hopen dat ook het stadsbestuur er alles aan doet om zo weinig mogelijk belastinggeld aan eigen energiekosten te spenderen, zowel wat betreft, benzine, diesel, gas als elektriciteit. Welke maatregelen zal Roeselare nemen om de eigen kosten te beperken?”

Straatverlichting doven?

Dezelfde teneur bij Sander Braeye (CD&V). “Graag had ik geweten wat wij als stad gaan ondernemen om onze energiefactuur onder controle te houden. Als stad hebben we natuurlijk al heel wat gerealiseerd van ons uitgebreid warmtenetwerk, zonnepanelen op onze scholen tot straks ons duurzaam stadhuis. Toch vroeg ik mij af als er nog zaken op de planning staan? Gaan wij net zoals Deinze de straatverlichting doven? Gaan we de temperatuur in onze gebouwen verlagen? Gaan we ook onze partners aansporen om energiebesparende maatregelen te nemen hierbij dacht ik aan sportoase om de temperatuur van het zwembad te verlagen?”

“Er is momenteel een opbod bezig van lokale besturen die zelf initiatieven nemen. Het lijkt me verstandig om eerst een beter beeld te hebben van de maatregelen die de hogere overheden zullen nemen. We hebben met het ‘Energiehuis’ in Roeselare al een mooi initiatief. Ik vroeg me dan ook af als we dit nog beter in beeld kunnen brengen om de inwoners te ondersteunen in hun keuzes om energiebesparende maatregelen te nemen.”

Impact

Daar sluiten Steven Dewitte (Groen) zich bij aan. “Iedereen en al zeker onze inwoners met een laag of gemiddeld inkomen komen in de problemen om de (voorschot)facturen te betalen. Ook de gemeenten zelf komen onder druk. Tot vorige jaar bedroeg de energiekost ongeveer 7 procent van de begroting voor de gemiddelde Vlaamse gemeente. Dit jaar zal dit bedrag natuurlijk veel hoger zijn… En dat zet me aan het denken over wat de impact van deze kostprijsstijging is voor de gemiddelde Roeselarenaar. We zijn dan ook benieuwd naar de maatregelen en initiatieven.”

Schepen Nathalie Muylle: “Het zijn terechte vragen, iets dat al van in het voorjaar een probleem is. We zijn snel begonnen met een taskforce om te bekijken hoe we energiebesparende maatregelen kunnen nemen. De belangrijkste maatregel is het plaatsen van zonnepanelen. We willen naar 1 gigawatt aan panelen gaan. Daarbij hebben we prioritair de scholen aangepakt. Een investering van 186.000 euro, dat zou ons 100.000 euro per jaar aan energiekosten moeten besparen. Op andere stadsgebouwen, zeker de grote verbruikers zoals SASK, willen we hetzelfde doen.”

Het nieuw stadhuis moet het duurzaamste van het land zijn en dat is meer dan welkom.
Het nieuw stadhuis moet het duurzaamste van het land zijn en dat is meer dan welkom. © (gf)

“Er zijn ook heel wat bijkomende maatregelen zoals beter afstemmen verwarming, verlichting, het collectief uitzetten van verwarming, we gaan volop voor led, kijken voor een betere sturing van de openbare verlichting, het verlagen van de temperatuur in sporthallen naar 18 graden, enz.”

“We beseffen dat het niet genoeg is. We zijn een versnelling hoger geschakeld de laatste weken. In de loop van deze week willen we een extra pakket aan maatregelen doen. Wat doen we met temperatuur in onze gebouwen? Wat doen we met alles wat te maken heeft met dimmen van verlichting in de nacht? En hoe doen we dat op korte termijn, met duidelijke targets? Bedoeling is om minder meeruitgaven te realiseren.”

Financiële hulp

Schepen Michèle Hostekint vult aan: “Naar de meest kwetsbare mensen zorgen we voor ondersteuning vanuit het Welzijnshuis. Als mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen komen en in de problemen komen door de stijgende energiefactuur, kijken we hoe er een financiële tussenkomst kan worden gedaan. Voor de zomer kregen we een 40-tal hulpvragen van burgers per week, ondertussen is dat gestegen naar een 75-tal. Samen moeten we dan kijken welke maatregelen er zijn, welke tarieven ze recht op hebben en te kijken hoe gebruik van te maken.”

“Daarnaast is er de dienstverlening van energiesnoeiers. Welke quick wins zijn er? Hoe krijgen ze de factuur naar beneden? Dat zijn allemaal maatregelen op korte termijn, in acute gevallen”, aldus de schepen. “We bekijken ook hoe we mensen ook structureel op de middellange en lange termijn kunnen helpen om de kosten te drukken. Schepen Muylle verwees al naar zonnepanelen. We hebben de investeringen in het warmtenet waarmee we nu al 8.000 huishoudens verwarmen.”

“Daarnaast hebben we de woonpremies in de winter, waarbij we niet alleen ervoor zorgen dat er een prefinanciering voorzien wordt op de Vlaamse renovatiepremie. Dat is vooral voor mensen die nu niet over middelen beschikken op vandaag. Er zijn de adviescheques voor jonge starters, waarbij we mensen die een woning kopen een beroep kunnen doen op een architect die dan helpt om de woning energiezuinig te maken. Er is ook een premie voor verhuurders om de woning energiezuinig te maken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.