Stad Roeselare slaat regenwater via verschillende projecten op om gewapend te zijn tegen extreme droogte

Bij het Roelevard-project werd het verzamelde grondwater opgevangen in containers waar de Roeselarenaars gebruik van konden maken. © (gf)
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Met een klimaatadaptatieplan wil de stad Roeselare voorbereid zijn op extreme droogte, maar ook op overvloedige neerslag. Met een mogelijk kurkdroge zomer in het vooruitzicht wordt er nu al op verschillende plaatsen regenwater opgeslagen.

Gerdi Casier maakt zich zorgen over de droogte, ook in Roeselare. “Ik lees het volgende in de kranten over het maandenlange neerslagtekort. ‘Hevige regen biedt geen soelaas tegen droogte, de stortregens van de voorbije dagen waren welkom, maar ook niet meer dan een druppel op een hete plaat, de West-Vlaamse akkers zijn nog altijd veel te droog.’ De vraag die zich dan ook opdringt is de volgende. Belangrijker dan hoeveel er neerslag er valt en wanneer, is de vraag wat we doen met het water als het valt? Wat gebeurt er in Roeselare zoal?”

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Sinds begin 2021 beschikt de stad over een klimaatadaptatieplan met acties op korte en middellange termijn om beter beschermd te zijn tegen klimaatverandering, zowel voor extreme droogte als regenaanval. Sinds 2020 heeft de stad een operationeel droogteplan, waarbij we voorbereid zijn tegen langdurige droogte. Het gaat om 24 maatregelen die geactiveerd kunnen worden. Het gaat over captatie, gebruik van waterpartijen, beregenen van bomen, probleem van blauwalgen, stadslandbouw, enz.”

Preventieve maatregelen

“Afhankelijk van wat er opgelegd wordt door hogere overheden worden er acties opgestart, waarbij we bij een aantal maatregelen een actiekaart hebben. Die beschrijven duidelijk welke maatregelen er genomen kunnen worden. Momenteel zitten we in code geel. Dan worden er al een aantal preventieve maatregelen genomen. De laatste dagen viel er tussen 20 en 30 liter neerslag. Er wordt echter een lange droge zomer voorspeld. We willen ons zo goed als mogelijk voorbereiden. Regenwater zoveel als mogelijk opvangen en opnieuw gebruiken is cruciaal. De stad focust op projecten die hiertoe bijdragen. Bij alle nieuwe projecten besteden we veel aandacht aan filtratie, ontharding, enz. Het is zonde om het regenwater in de gemengde riolen te laten lopen.”

“Een mooi voorbeeld van regenwater opvangen is het Kerelsplein, waar we een grote opvangkelder hebben. Bij grote projecten wordt het water opgevangen in grote containers, zoals bij het project Roelevard”, aldus Francis Debruyne. “Ook op andere plaatsen wordt regenwater gebufferd. Zo werden op de Grote Bassin tijdelijke schotten geplaatst die ervoor zorgen dat het waterpeil met 20 cm kan verhogen. Hierdoor ontstaat een grotere voorraad water die door landbouwers gebruikt wordt om hun gewassen te beregenen.”

“De Stad Roeselare zet zich via dergelijke projecten hard in om duurzaam om te gaan met regenwater. Maar ook de inwoners kunnen hun steentje bijdragen door overbodige verharding in de tuin weg te halen of regenwater in de tuin te laten stromen. Zorg voor voldoende regenputten of -tonnen om regenwater op te vangen en te hergebruiken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.