Stad Roeselare neemt concrete acties tegen intrafamiliaal geweld

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare heeft aandacht voor intrafamiliaal geweld. Dat doen ze op drie manieren: via een ketenaanpak, gerechtelijke stappen en ook door een duidelijke communicatie.

“Op vrijdag 19 november werd het startschot voor de witte lintjesactie gegeven. Naar goede gewoonte grijpen we met Vrouw en Maatschappij deze gelegenheid aan om te ageren tegen alle vormen van geweld en dit jaar willen we de negatieve impact van intrafamiliaal geweld op kinderen onder de aandacht brengen”, vertelt Ria Vanzieleghem (CD&V) op de gemeenteraad.

“In meer dan 40 procent van de situaties van partnergeweld is er minstens één kind getuige van de gewelddaden gepleegd op één van de ouders Het kind voelt zich schuldig loopt weg of komt zelfs tussen. Daarnaast zijn er de passieve vormen van blootstelling aan geweld. Vaak kunnen kinderen het geweld enkel horen en gaan de ouders ervan uit dat het kind geen getuige is geweest van het geweld. Niets is minder waar. Kinderen zijn zeer vatbaar voor geweld en ook bij blootstelling op jonge leeftijd kunnen ze later gevolgen ondervinden. Depressie, psychologische problemen, ontwikkelingsproblemen, angst, zelf grijpen naar geweld zijn voorkomende gevolgen. Vaak leren kinderen in geweldsituaties niet correct omgaan met gevoelens en gedrag. Hierdoor krijgen ze sociale belemmeringen en vervallen ze sneller in hetzelfde gedrag als hun ouders.”

“Deze kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Ouders en professionals onderschatten soms de acute, psychosociale nood en veiligheidsrisico’s van kinderen die huiselijk geweld meemaken.”

Resolutie goedgekeurd

“Eind april heeft de Adviescomité Maatschappelijke Integratie van de Kamer een resolutie rond intrafamiliaal geweld goedgekeurd. De tekst bevat 34 aanbevelingen over alle aspecten van intrafamiliaal geweld. Bijzondere aandacht is er voor kinderen die slachtoffer worden van zo’n conflict. De resolutie spreekt bijvoorbeeld expliciet van een ‘kindreflex’. Bij informatiedeling tussen de verschillende diensten moet er dan altijd gekeken worden naar de manier waarop de kinderen in het conflict het beste beschermd kunnen worden. De kindreflex moet ook centraal staan in de opleidingen bij politie en justitie.”

“Verleden jaar had ik binnen deze context al een vraag gesteld en toen gaf de burgemeester aan in zijn antwoord dat men in december van vorig jaar de eerste stappen zouden zetten in de uitrol van een family justice center, een ketenaanpak tussen hulpverleners, politie en parket.”

Zorgcentrum

“Hoe is de stand van zaken hieromtrent? Kan men vanuit de stad zorgen voor een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie?Wij geven alvast een aanzet door een pluche hond af te geven aan de instanties die een rol kunnen spelen bij de preventie en de aanpak van de gevolgen van intrafamiliaal geweld zoals scholen, CAW, CLB, kinderartsen, Kind en Gezin….”

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Het is meer dan een symbolische actie. Een van de punten binnen het bestuursakkoord is om intrafamiliaal geweld aan te pakken. In Roeselare worden zowel vanuit het Welzijnshuis als politiezone RIHO en andere diensten acties ondernomen. Het was ook onze ambitie om een keten op te zetten tegen intrafamiliaal geweld. Sinds twee maanden zijn we gestart met de ketenaanpak op West-Vlaams niveau waarbij RSL een trekkende rol neemt. Het gaat om een specifieke actie met partners uit de zorgverlening. Dat is een hele coördinatie die vanuit de justitiehuizen in de provincie gebeurt. We werken daarbij heel casusgericht. Vooral het samenbrengen van de partners op een mensgerichte manier is nieuw.”

“Er is ook de link met het zorgcentrum na seksueel geweld dat in volle ontwikkeling is. Dat is het sluitstuk van de ketenaanpak”, klinkt het. “Ten tweede is er de gerechtelijke aanpak waarbij we regelmatig samenzitten. Ten derde gaat de communicatie verder. In onze coronabrieven verwijzen we al naar het nummer 1712. Nu zijn we bezig met communicatie naar de hulpverleners van die ketenaanpak. Zodat hulpverleners weten waar het over gaat en ze mensen kunnen doorverwijzen. In 2022 willen we een gerichte aanpak doen, gelinkt aan de start van het zorgcentrum.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.