Stad Kortrijk maakt serieuze besparingsoefening: gat van 47 miljoen wordt gevuld, maar inwoner wordt niet de dupe

Phebe Somers

Het stadsbestuur van Kortrijk stelt net voor het verlof de resultaten van hun grootschalige besparingsoefening voor. De stad heeft te maken met een tekort van 47 miljoen euro in hun meerjarenbegroting. “Het is vooral belangrijk dat de Kortrijkzaan hier de gevolgen niet van draagt”, klinkt het bij burgemeester Ruth Vandenberghe. De oppositie is alvast niet onder de indruk.

Er komen geen nieuwe belastingen of naakte ontslagen, en er wordt niet geknipt in de budgetten van de zorg en dienstverlening voor kwetsbare Kortrijkzanen. In eerste instantie werd er gekeken naar de geplande investeringen. “De inflatie treft ons allemaal. Ook voor de stad wordt het steeds duurder om bouwmaterialen aan te kopen, waardoor we onze eigen projecten onder de loep hebben genomen. We hebben moeilijke maar ingrijpende keuzes gemaakt”, gaat de burgemeester verder.

“We hebben moeilijke keuzes moeten maken. Investeringen die niet prioritair zijn worden uitgesteld”

Projecten die niet op tijd klaar zouden geraken of die volgens het bestuur geen prioriteit hebben worden genadeloos geschrapt. Bovenaan het lijstje staat onder meer de renovatie van het stadhuis, goed voor een besparing van 6 miljoen euro. Ook projecten binnen het muziekcentrum, de sportcampus Wembley, fiets- en groeninfrastructuur en de randgemeentes moeten eraan geloven. Fase twee van de Verlaagde Leieboorden blijft wel op de planning staan. De volledige lijst wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraad, maar Benjamin Vandorpe van oppositiepartij CD&V maakte nu al duidelijk dat ze niet akkoord gaan met de gemaakte keuzes.

Besparen op energie

Dan blijft er nog een gat van 12 miljoen euro over, die wordt opgevuld met exploitatiebudgetten. In mensentaal: geld die wordt uitgegeven om de dagelijkse werking van de stad te garanderen. “Een klein lichtpuntje kwam vanuit de hogere overheden. Uit gesprekken bleek dat de inkomsten uit personenbelasting automatisch zullen verhogen tot 4,8 miljoen door indexering. Voor alle duidelijkheid: dit zijn geen extra belastingen, maar gewoon een gevolg van de inflatie”, verduidelijkt schepen van Financiën Kelly Detavernier. “Het kan niet zijn dat onze eigen inwoners, die het nu sowieso al moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen door de stijgende prijzen overal, de dupe worden van onze besparingen.”

“Onze inwoners én medewerkers worden al genoeg getroffen door de inflatie, zij mogen niet de dupe worden van onze besparingen”

Die meevaller is goed voor 40 procent van het te besparen bedrag op werkingsniveau. De overige 7 miljoen wordt opnieuw opgesplitst: twee derde komt uit besparingen op eigen uitgaven, een derde wordt gehaald uit extra inkomsten. “Eerst en vooral zullen we onze gebouwen en het wagenpark monitoren en die energiezuiniger maken waar mogelijk. Met de huidige energietarieven zal dit voor een aanzienlijke besparing zorgen”, legt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene uit.

Retributies stijgen

Daarnaast zullen 33 personeelsleden verdwijnen tegen 2025. Het gaat niet over naakte ontslagen, maar over uitdovende en veranderende diensten waar het personeel niet zal worden vervangen. “De loonkost van ons personeel is goed voor de helft van ons exploitatiebudget. Als je weet dat de spilindex al drie keer werd overschreden en dat het nog minstens drie keer zal gebeuren, dan is het niet meer dan logisch dat we die richting uitkijken om te besparen. Maar opnieuw kiezen we ervoor om onze huidige werknemers niet te bestraffen en op een organische manier ons personeelsbestand af te bouwen”, aldus Kelly Detavenier.

Tot slot zal er 2,6 miljoen euro in het laadje komen door extra inkomsten. “Er zijn tal van tarieven die al jaren niet meer werden aangepast die we nu wel zullen indexeren. In andere gemeentes gebeurt dit vaak automatisch, bij ons niet. Het gaat over allerlei dienstverleningen, zoals bijvoorbeeld een toegangsticket voor het LAGO zwembad of de afgifte van een rijbewijs. Aan de prijs van vuilniszakken en parkeren in de stad komen we niet, omdat die de inwoner en bezoeker te zwaar zouden belasten”, aldus Philippe De Coene. De sociale tarieven blijven echter onveranderd en ondergaan geen stijging.

Geen glazen bol

Of dit actieplan voldoende impact zal hebben? “We hebben geen glazen bol hé. Maar we hebben toch enkele serieuze knopen doorgehakt en hopen dat we deze oefening niet opnieuw moeten maken binnen een paar maanden. Blijkt dat wel nodig te zijn, dan zullen we dat natuurlijk wel doen”, antwoordt de schepen van Financiën.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.