https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Stad geeft negatief advies voor uitbreidingsplannen Desotec in Rumbeke

Thomas Dubois

De stad Roeselare geeft een negatief advies voor de uitbreidingsplannen van Desotec in Rumbeke. De impact van de uitbreiding is momenteel nog te weinig duidelijk.

De laatste tijd is er opnieuw meer sprake van geuroverlast. Bovendien heeft Desotec plannen om uit te breiden, een item dat al uitgebreid aan bod kwam . Ook op de gemeenteraad kwam het item ter sprake. “De problematiek van geuroverlast in Rumbeke is al meer dan 12 jaar oud. Een actiecomité en veel ontevreden burgers hebben er toe geleid dat de vorige burgemeester Luc Martens tot actie is overgegaan en dit bracht weliswaar verbeteringen, maar echt verdwenen was dit probleem nooit”, vertelt Steven Dewitte (Groen).

“Dit bewijzen de laatste maanden eens te meer. Maanden waarin we weer perioden beleefden waarin we als Rumbekenaren dagelijks de chemische en onnatuurlijke walm mochten ruiken. Maanden waarin we ons huis niet konden verluchten, net wanneer dit zo belangrijk was. Maanden waarin we in onze tuin geen bezoek kon ontvangen, net wanneer dat zowat de enige manier van sociaal contact was.”

“Net nu heeft een bedrijf in de buurt uitbreidingsplannen. Plannen die alvast op financiële steun kunnen rekenen van Vlaams Minister Crevits. Een investeringssteun die werd toegezegd terwijl het openbaar onderzoek over de gevraagde vijfde oven nog volop liep. Bij veel Rumbekenaren leeft dan ook de overtuiging dat de beslissing eigenlijk al genomen is. En dat de ruim honderd bezwaren enkel voor het archief zullen zijn . Nochtans is de vrees in de buurt groot. Niet enkel omdat het bedrijf in het verleden de overlast van de huidige vier ovens niet steeds onder controle kreeg. Ook om de mogelijke gevolgen voor de gezondheid maken zij zich steeds meer zorgen. Zeker omdat het bewuste bedrijf er maar één is van de steeds verder groeiende cluster van chemische bedrijven. De draagkracht van de omgeving lijkt nu al overschreden.”

“Mijn vraag is dan ook om de bezwaren tegen de geplande uitbreiding heel ernstig te nemen. Om je niet te laten verblinden door de toegezegde Vlaamse steun, maar om in de eerste plaats de leefkwaliteit en gezondheid van de Rumbekenaren te bewaken. Daarnaast wil ik er ook op aandringen dat het bestuur snel de huidige problemen aanpakt en werkt aan een betere relatie tussen de bedrijven en de omwonenden. Zodat we mekaar de komende maanden volop kunnen ontmoeten op straat.”

102 bezwaarschriften

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “Sinds vorig jaar in de periode maart, april, worden we opnieuw geconfronteerd met geuroverlast en dat nemen we zeker ernstig. De bewoners konden tot 26 mei bezwaarschriften bezorgen en dat is ook gebeurd, in totaal hebben we er 102 ontvangen. Daar hebben we rekening mee gehouden bij ons advies, maar het is uiteindelijk de provincie die beslist. Op 17 mei hebben we als stad alvast een ongunstig advies gegeven op het MER. Dit nadat we verschillende tekortkomingen hebben vastgesteld.”

“Wat de omgevingsvergunning betreft, hebben we vandaag een negatief advies gegeven omdat we te weinig de impact kennen”, aldus de schepen. “Bij de subsidiesteun vonden we de timing bijzonder vervelend en waren we zelf niet op de hoogte. Maar die steun heeft geen enkele invloed op onze beslissing.”

“We volgen daarnaast de geuroverlast op de voet, sommige bedrijven hebben een actieplan gekregen, we zitten er dus dicht op. Daarnaast is er veel overleg tussen buurt en bedrijven, dat is goed, maar de problemen moeten wel opgelost worden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in dit dossier en zullen dat in de toekomst ook doen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten