Stad Brugge neemt maatregelen tegen fijn stof dat vrijkomt door afbraak Sint-Andreas instituut

Piet De Ville

Er is nog geen overschrijding van de toegestane waarden fijn stof vastgesteld en de speelplaats wordt drie keer per dag nat gespoten om dwarrelend stof tegen te gaan. Dat laat het Brugse stadsbestuur weten aan raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) die zich zorgen maakte over de veiligheid van de kinderen in het basisonderwijs van het Sint-Andreas instituut, waar een groot gedeelte van de school afgebroken wordt om er het museum BRUSK te realiseren.

N-VA gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche uitte onlangs in een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen zijn ongerustheid over de veiligheid op de site van het Sint-Andreasinistituut aan de Garenmarkt in de Brugse binnenstad.

Daar wordt momenteel het grootste gedeelte van de schoolgebouwen afgebroken om er plaats te maken voor het ambitieuze museumproject BRUSK. De leerlingen van het middelbaar krijgen intussen en in afwachting van de realisatie van een nieuw schoolgebouw les in containerklassen in Sint-Michiels. De lagere schoolkinderen blijven wel nog op de site les volgen in een gebouw dat dus uiteraard geen deel uitmaakt van de afbraak.

Ook ouders ongerust

Het is over de veiligheid en gezondheid van die lagere schoolkinderen dat enkele ouders en ook gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche zich ongerust maken. “Deze afbraakwerken gaan gepaard met veel lawaai, wat voor hinder zorgt. Maar bovenal vallen er brokstukken naar beneden en komt er veel stof vrij op amper een meter van de speelplaats. Daarbij komen lood- en plastiekdeeltjes in de lucht, sommigen (onder wie een architect) vrezen dat daar ook asbestdeeltjes kunnen bij zitten”, zo schreef het gemeenteraadslid in zijn brief aan het stadsbestuur.

Hij wilde concreet weten welke stappen het stadsbestuur ondernam of onderneemt om de veiligheid van de kinderen en ook de personeelsleden van de school te verzekeren en of bekend is of er gevaarlijke stoffen vrijkwamen tijdens de afbraakwerken.

Overleg

In een uitgebreid antwoord laat het stadsbestuur weten dat er overleg is geweest tussen het schoolbestuur, de aannemer, het stadsbestuur en de preventiedienst. “Sinds 1 september is er dagelijks overleg tussen Stad Brugge en het bouwbedrijf omtrent de ongerustheid van de ouders”, staat in de brief te lezen.

Er worden ook een aantal concrete oplossingen en maatregelen opgesomd. Zo werd afgesproken met de werfleider dat de speelplaats net gespoten en gereinigd wordt zodat het stof niet kan ‘dwarrelen’. Verder werd er op 2 september een meettoestel geplaatst dat de concentratie fijn stof op het schoolterrein meet. “Tot nu toe stelde de dienst Leefmilieu nog geen enkele overschrijding van de toegestane normen vast”, klinkt het.

“En de al beschikbare resultaten bevestigen ook dat geen enkel spoor van asbest werd gedetecteerd.” Verder zou nog meer dan voorheen op de afbraaksite ingezet worden op de permanente inzet van watersproeiers en daarnaast vond op 6 september de inzet plaats van een nevelkanon om het opvliegen van stof maximaal te beperken. En ten slotte werd op de speelplaats ook een grote kadertent geplaatst tegen het schoolgebouw om bijkomend stofhinder te vermijden.

Verder opvolgen

“Ik ben blij dat het stadsbestuur de ernst en de urgentie van deze zaak onderschrijft en een aantal maatregelen nam”, stelt raadslid Van Den Driessche in een reactie op het antwoord van het stadsbestuur. “Maar uiteraard blijf ik het dossier verder opvolgen. Ik blijf er wel bij dat het stadsbestuur zich veel problemen had kunnen besparen door de werken enkele maanden te verdagen; dus tot het nieuwe schoolgebouw klaar zou zijn.”

(PDV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.