Spoorwegbedding tussen Nieuwstraat en Prof. Dewulfstraat in Poperinge wordt fiets- en voetgangersverbinding

De voormalige spoorwegbedding, tussen de Nieuwstraat en de Prof. Dewulfstraat, wordt ingericht als fiets- en voetgangersverbinding. (foto MD) © MD
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond had men het onder meer over een nieuwe fiets- en voetgangersverbinding op een oude spoorwegbedding.

De stad werkt samen met verschillende vervoersmaatschappijen zoals De Lijn, Infrabel, NMBS en Vervoersregio Westhoek aan een masterplan voor de stationsomgeving. Dit plan wordt binnenkort afgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. De stationsomgeving is een strategisch vervoersknooppunt voor de stad en de omliggende regio.

Toe aan vernieuwing

“Deze site is toe aan vernieuwing. Om de site op te waarderen tot een volwaardig, modern en duurzaam mobiliteitsknooppunt wordt een gemeenschappelijke toekomstvisie ontwikkeld waarbij er aandacht is voor de bewoners en de buurt, het comfort van de reiziger, de beeldkwaliteit van de publieke ruimte en een duurzame en vlotte mobiliteit”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

De ambities voor de stationsomgeving van Poperinge zijn hoog. De stad wenst een lange termijnvisie voor te stellen die stapsgewijs doorheen de komende jaren gerealiseerd kan worden. Het masterplan wordt daarom in verschillende deelprojecten opgesplitst, zodat deze niet allemaal in een keer moeten worden uitgevoerd en de hinder voor de buurt beheersbaar blijft.

Vlotte verbinding

In functie van een vlotte en veilige verbinding voor fietsers en voetgangers naar het station is het noodzakelijk om de voormalige spoorwegbedding gelegen tussen de Nieuwstraat en de Prof. Dewulfstraat in te richten als fiets- en voetgangersverbinding.

Zo wordt er ook een veilige verbinding gemaakt met de Quintenswandeling en de toekomstige fiets- en wandelverbinding tussen de stationsparking en het bedrijventerrein Sappenleen.

“De stad had de uitdrukkelijke wens om dit stuk grond te verwerven, maar Infrabel kan dit niet vervreemden wegens geen toelating van hun voogdijoverheid. Bijgevolg werd een bezetting ter bede of gebruikersovereenkomst opgesteld”, aldus nog de burgemeester.

Geen verkoop

Het stuk grond is 2.740 m² groot. De overeenkomst heeft een duurtijd van 27 jaar tegen een jaarlijks geïndexeerde vergoeding van 1 euro. De stad krijgt toelating om er enkel een fiets- en wandelverbinding in te richten en groenvoorzieningen aan te planten. Gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk. Permanente constructies zijn evenmin toegelaten. Er is een mogelijkheid tot vroegtijdige opzegging.

Indien er toch een verkoop mogelijk wordt in de toekomst, dan heeft de stad Poperinge een voorkooprecht. Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de gebruikersovereenkomst tussen Poperinge en Infrabel en met betrekking tot de voormalige spoorwegbedding gelegen tussen de Nieuwstraat en de P. Dewulstraat, goed te keuren.

Vanuit de oppositie kwam er geen enkele opmerking.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.