Soap in Anzegem krijgt vervolg: afgezette schepen tekent beroep aan

Afgezet schepen Johan Delrue. © (Foto GV)
Gerda Verbeke

Johan Delrue (Samen Eén) startte een procedure voor de Raad van State om de beslissing te schorsen, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, om hem af te zetten als schepen via een motie van wantrouwen en de daaropvolgende voordracht van Louis Degroote (Samen Eén) als schepen ongedaan te maken. Woensdag 29 december kwam het verzoekschrift toe op de gemeente alsook bij Louis Degroote als belanghebbende partij. De zaak zal voorkomen op 5 januari 2022.

De afzetting van Delrue als schepen werd goedgekeurd tijdens de jongste gemeenteraad waarop de voordrachtakte en eedaflegging van Louis Degroote toen volgden. In het begin van de legislatuur werd er binnen Samen Eén afgesproken dat Delrue het mandaat van schepen van onder meer Financiën, Onroerend Erfgoed en Patrimonium drie jaar ging opnemen, waarna Degroote de opvolging drie jaar voor zijn rekening nam. Het was doordat Delrue zijn woord niet nakwam dat de meerderheidspartijen Inzet, N-VA Anzegem en zijn eigen partij Samen Eén een constructieve motie van wantrouwen indienden die goedgekeurd werd tijdens de jongste gemeenteraad waardoor de schepen moest schuiven.

Ontgoocheld

Zowel de burgemeester als kersvers schepen Louis Degroote reageerden ontgoocheld. “Alhoewel bij de verdeling van de schepenambten in november 2018 werd gecommuniceerd dat Johan Delrue de eerste drie jaar van de legislatuur het mandaat ging opnemen waarna Louis Degroote hem ging opvolgen, probeert Delrue de zaak naar zijn hand te blijven zetten”, stelt burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). “Het is aan Johan Delrue om hierover te communiceren, want hij lokt het probleem uit en moet er dan ook maar mee naar buiten komen.”

Toekijken vanop de rand

“Ik betreur dat deze soap blijft duren want mijn standpunt is dat een woord een woord is”, vervolgt Devogelaere. “Dat Johan op deze manier tewerk gaat, is anderzijds zijn volste recht. Wij gaan alleszins toekijken vanop de rand, maar voor mij is er geen twijfel; het is aan Louis Degroote. Dat Johan zegt dat hij van niets weet, klopt niet. Bij de beslissing binnen onze partij omtrent de verdeling van de schepenambten zaten we met twintig mensen rond de tafel. Daarvan zeggen 19 mensen allemaal hetzelfde: de opvolging na drie jaar, ligt in de handen van Louis Degroote.” De vraag is of dit rechtswaarde heeft. In de officiële voordrachtakte werd de opvolging alleszins niet opgenomen. Uit diverse getuigenissen blijkt dat Johan Delrue niets wilde tekenen ook al werd hierop aangedrongen. In Groot-Anzegem deed het al langer de ronde dat Delrue deze machtspositie niet zonder slag of stoot ging willen lossen.

Pers

In alle persbronnen (WTV, HLN, KW, Het Nieuwsblad) die berichtten over de verdeling van de bevoegdheden in november 2018 in Anzegem is er identieke berichtgeving te vinden over de gedeelde schepenstoel. Niet enkel Delrue en Degroote delen een mandaat, in Samen Eén is er nog een tweede gedeeld schepenambt tussen Anja Desmet en Pauline Vanmarcke, respectievelijk vier en twee jaar.

Vertrouwen in dossier

Het was op vraag van de burgemeester dat Louis Degroote, die dertien stemmen meer had dan Johan Delrue bij de jongste gemeenteverkiezingen, het schepenambt drie jaar afstond. “Ik vind het jammer dat het zo moet lopen”, zegt de Anzegemse jonge advocaat Degroote (31). “Maar ik heb er het vertrouwen in dat het in orde komt. Het verzoekschrift bij de Raad van State werd neergelegd door meester Stijn Catrysse in opdracht van Johan Delrue. Ik kan als belanghebbende kiezen of ik mijn tussenkomst meld, wat maakt dat ik dan het recht krijg om mijn concreet standpunt mee te delen in de procedure. In het dossier heb ik alle vertrouwen en ik zal opteren om me niet te mengen in de procedure tussen de gemeente en Johan Delrue, ook al ben ik teleurgesteld in het pad dat Delrue bewandelt.”

Johan Delrue was niet voor commentaar te vinden in de krant.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.