Shop van tankstation wordt mogelijk wedkantoor

© (Foto GST)
Redactie KW

De shop bij het tankstation ’t Zwientje in de Sijslostraat 80 in Ruddervoorde heeft al een tijd geleden de deuren gesloten, maar de eigenaar van het benzinestation heeft nu het plan opgevat om in de voormalige shop een wedkantoor in te richten.

Rik Mannens, van Autostrade nv wil, nu de shop gesloten is, een voortzetting van het wedkantoor dat hij vroeger uitbaatte in combinatie met shop voor het benzinestation. Hiervoor wil hij een aanvraag voor vergunning F2 in dienen bij de Kansspelcommissie, die de instantie is die beslist over het al dan niet verlenen van een vergunning. Deze vergunningsaanvraag dient onder andere een convenant, een overeenkomst tussen een overheid en een natuurlijk persoon, afgesloten tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is, te bevatten.

Dit betekent dat de uitbater afspraken moet maken met de gemeente over de uitbating van het wedkantoor. De bevoegdheid van de gemeente beperkt zich in deze bijgevolg tot het bepalen van de randvoorwaarden wat betreft de uitbating. Pas na het afsluiten van het convenant kan de Kansspelcommissie al dan niet overgaan tot het verlenen van een vergunning voor de uitbating van een wedkantoor. Een dergelijk convenant tussen de gemeente en de aanvrager voor een vergunning F2 bevat diverse bepalingen heel specifiek gericht op de uitbating van het wedkantoor. Basisvoorwaarde daarbij is dat het wedkantoor niet gevestigd mag zijn in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren bezorgd worden.

“We kunnen enkel bijkomende voorwaarden opleggen zoals dat de deuren van het gokkantoor niet automatisch opengaan als er iemand passeert die enkel kom tanken waardoor deze persoon niet de neiging heeft om zonder na te denken naar binnen gaat. Maar de vergunning weigeren kunnen we niet. Deze beslissing ligt volledig binnen de bevoegdheid van de Kansspelcommissie.” Horen we van burgemeester Jan de Keyser tijdens de gemeenteraad van januari. Hij gaf ook duidelijk aan dat hij geen voorstander is van een gokkantoor binnen z’n grondgebied én verwees daarbij ook naar de vele familiale problemen die een gokverslaafde kan veroorzaken.

Het ontstaan van een gokkantoor ligt nogal gevoelig bij de N-VA-fractie binnen de gemeenteraad. “Als ik het goed begrijp kunnen we als gemeente enkel bijkomende randvoorwaarden opleggen. Als we als gemeenteraad niet willen dat er een wedkantoor komt hebben we hierin geen enkel beslissingsrecht. Maar dat wil niet zeggen dat we ons als gemeenteraad moeten neerleggen bij deze aanvraag. Als we het niet kunnen verbieden kunnen we op zijn minst een poging doen om het te vertragen en andere voorwaarden op te stellen.” Horen we van Vincent Christiaens, N-VA-raadslid.

Daarop antwoord de burgemeester dat het niet in de bevoegdheid ligt van de gemeente Oostkamp dat er al dan niet een wedkantoor komt en dat op de raad enkel het convenant met de randvoorwaarden moet gestemd worden waarop hij het punt voorlopig uitstelt tot de volgende gemeenteraad om geen politieke polemiek te veroorzaken en rust te brengen in dit dossier. (GST)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier