RUP Gullegem voorlopig vastgesteld

Tijdens de gemeenteraad werd het RUP voor Gullegem kern voorlopig vastgesteld. © GF
Stefaan Lernout

De kortste gemeenteraad van het jaar – die van april is amper drie weken geleden – gaf inzage in het RUP Gullegem centrum en vouwde de concrete plannen uit voor de verbouwing van de basisschool in de Schoolstraat. Verder komen er subsidies voor schoolzwemmen en voor de ontharding van de voortuin.

Voor net geen drie miljoen euro werd de opdracht om GBS Hoogstraat uit te breiden en te verbouwen toegekend aan Corbey Ringoir Architects bv. Voor die som worden ook de omgevingswerken aangepakt. In het ontwerp moet veel aandacht gaan naar circulaire bouw, recuperatie van materialen en ontharding. Voorlopig blijft het Atelier voor Plastische Kunsten in het oudere gedeelte palend aan de Schoolstraat. Tot onvrede van Hendrik Vanhaeverbeke (N-VA). “In het nieuwe voorstel is nergens sprake van een verhuis van de academie terwijl dat in vele voorbije gemeenteraden als wenselijk of toch zeker als een denkpiste werd weerhouden. In het huidig voorstel lees ik dat de beschikbare ruimte opnieuw kleiner wordt door de bouw van twee nieuwe kleuterklassen. Dat is onaanvaardbaar.”

Schepen van onderwijs Geert Breughe gaf toe dat het woonhuis verouderd is en er op dit moment geen andere locatie voorhanden is. Anderzijds blijken de leerkrachten het er wel gezellig te vinden, aldus de schepen.

RUP Gullegem kern

Schepen van ruimtelijke ordening Mathieu Desmet presenteerde de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gullegem Centrum. “Dit RUP heeft tot doel het lappendeken zoals het vroeger bestond met verschillende regels en verschillende interpretaties te vervangen, met duidelijke voorschriften klaar voor de toekomst. Het RUP beslaat een oppervlakte van circa 250 hectare en omvat 3500 huishoudens. Met de voorlopige vaststelling van RUP Gullegem geeft de Gemeenteraad aan de administratieve diensten het sein in welke richting er gedacht wordt. De definitieve vaststelling is pas voor eind dit jaar.”

Het RUP zorgt voor eenduidigheid en vermeldt onder meer dat er tussen de 25 en 35 wooneenheden per hectare mogen komen, het aantal toegelaten bouwlagen, waar er economische activiteiten mogelijk zijn – het zwaartepunt ligt in de Bissegemstraat – en waar er ruimte voor groen wordt voorbehouden. Het openbaar onderzoek loopt van 22 mei tot 20 juli, infovergaderingen staan gepland op 13 en 14 juni.

Schoolzwemmen

Tenslotte werd het subsidiereglement voorgesteld voor het ontharden en vergroenen van een voortuin en werd het subsidiereglement schoolzwemmen aangepast. “De vijf scholen die momenteel de bus nemen om naar het zwembad te komen geven aan dat de kostprijs van het busvervoer sterk gestegen is”, aldus schepen Geert Breughe. “Daarom verhogen wij de tussenkomst per leerling van vijf naar vijftien euro. Er zijn een aantal voorwaarden, er moet jaarlijks minstens acht keer de verplaatsing worden gemaakt en de school moet op een zekere afstand liggen.” De vijf scholen die momenteel de bus nemen naar De Zwemkom zijn De Gulleboom, BAMO, De Waterlelie, De Startbaan en de Posthoornschool. “Is dit een poging om het streefcijfer van 120.000 zwemmers per jaar te behalen?” wou Filip Daem (N-VA) weten. “Dat aantal is inderdaad een streefcijfer waarvoor we op vele andere manieren promotie voeren. De aanpassing van dit reglement is echter om de scholen tegemoet te komen”, besloot de schepen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier