Roeselare wil tegen eind 2024 duidelijkheid hebben over toekomstige invulling site De Spil

Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare stelt het einde van de bestuursperiode als deadline voor het uittekenen van het RUP De Spil, dat loopt van de brandweer tot het vroegere zwembad. Het is de bedoeling dat de volgende bestuursploeg dan de knopen doorhakt.

“Op de commissie Mens kregen we een toelichting van schepen Muylle in verband met het stedelijk onderwijs”, vertelt Siska Rommel (N-VA). “Hierbij kwam ook de site van De Spil (Spil +) ter sprake als mogelijke plaats voor een nieuw SASK. Graag vraag ik naar een stand van zaken bij de plannen van het RUP De Spil. Zal er nagedacht worden over een multifunctioneel gebruik van de site? Ik denk hierbij aan wooneenheden en eventueel kantoorgebouwen.”

Voorontwerp

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “Het RUP De Spil stond in het bestuursakkoord, dat gaat van het zwembad tot de brandweer. Bedoeling was om te kijken voor een grote SASK+ of het samenbrengen van de academies. Die procedure is gestart met tal van suggesties. We hebben die nu allemaal verwerkt en op basis van die nota moeten we nu een voorontwerp van RUP maken. Dat heeft een eindje stil gelegen. Dat had te maken met de site Klein Seminarie, dat er ook in zit. Met de VABI, het internaat en de lagere school en zo werd wat extra tijd gevraagd. Met de stad hadden we zo de tijd om de mogelijkheden op de site De Spil nader te onderzoeken. Wat met het zwembad? Slopen we dat of betrekken we het in de site? Wat doen we met mobiliteit? Hoe kunnen we de verkeersafwikkeling van een erg brede laan optimaal inrichten. Nu gaan we het RUP verder tot een voorontwerp brengen. Daarin willen we flexibel zijn. Wat nu ingekleurd staat als een blauwe gemeenschapszone, willen we zo laten. Maar we willen ook de mogelijkheid tot bewoning hebben. Maar het is niet de bedoeling om daar massaal appartementen neer te poten. Dat zal misschien wel nodig zijn om het hele project van bv. de academie te bekostigen.”

Volgende ploeg neemt beslissingen

“Intern zijn we aan het kijken wat er nodig is binnen de academie, wat willen we daar voorzien, wat laten we bv. in Rumbeke, enz. We zijn bezig met het inhoudelijk project en stellen het einde van legislatuur als deadline, zodat de volgende ploeg daar dan de juiste beslissingen in kan nemen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.