Roeselare verhoogt de premie voor groenbemesters

© Shutterstock
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

Stad Roeselare wil met een reguliere subsidie steun verlenen aan landbouwers die na hun hoofdteelt een groenbedekker inzaaien en hen op die manier zoveel mogelijk aanzetten tot het inzaaien van groenbedekkers. Daartoe werd vandaag een wijziging aan het bestaande reglement voor het inzaaien van groenbemesters/groenbedekkers ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het inzaaien van groenbemesters heeft tal van voordelen:

– ze verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden en gaan daarmee de erosie en afspoeling ervan tegen.

– er komt minder spoelwater en modder van de velden in de grachten en het openbaar rioleringsstelsel terecht.

– de groenbedekking fungeert als vanggewas voor stikstof die na de oogst in de grond achterblijft en in de winter zou uitspoelen. Sommige groenbemesters zijn ook in staat om stikstof uit de lucht te binden. Daarmee zijn die ingezaaide bodembedekkers milieuvriendelijk.

– ze kunnen als organische meststof ingeploegd of als groenvoeder voor het vee geoogst worden.

Duwtje in de rug

Stad Roeselare wil nu de premie voor het inzaaien van groenbemesters verhogen en zo de landbouwers van Roeselare met landbouwgrond in Roeselare een financieel duwtje geven. Het regelement voorziet erin dat:

– de premie ieder jaar opnieuw kan aangevraagd worden voor de in dat jaar ingezaaide groenbemesters en dit telkens vóór 15 november van dat jaar.

– de premie met 5 euro per hectare per jaar ingezaaide groenbemester verhoogd wordt tot 80 euro per hectare.

– er voor twee hectare meer kan aangevraagd worden, tot maximum 7 hectare.

Momenteel werden er zo’n 200 ha premie aangevraagd en dat zal de Stad nu verhogen tot 250 ha. Het vernieuwde reglement gaat in voege op 1 oktober 2022.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.