Roeselare sluit zich aan bij andere burgemeesters over Ventilus: “Afwachten tot februari voor exact tracé”

Redactie KW

De stad wacht de precieze bepaling van het Ventilus-tracé of vooraleer eventuele verdere stappen te nemen. Tot zover sluiten ze aan het het standpunt van de West-Vlaamse burgemeester. Verdere actie zal er dan ook niet ondernomen worden tot februari 2023, dan wordt het exacte tracé bepaald. Daarna houdt de stad zich de vrijheid om zich eventueel aan te sluiten bij verenigingen die zich willen verzetten tegen het traject.

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) polste naar het standpunt van de stad nu er een beslissing gevallen is in het Ventilus-dossier. “We weten ondertussen allemaal dat de voltallige Vlaamse regering bij monde van N-VA-minister Zuhal Demir – en gesteund door zowel VLD als CD&V – beslist heeft om de energielijn Ventilus bovengronds te leggen doorheen midden West-Vlaanderen. Ze baseert zich samen met de Vlaamse regering op een éénzijdige lezing van het rapport van prof. Westermann, rapport die belangrijk vooraf meegedeelde vragen omtrent een ondergrondse verbinding onbeantwoord laat.”

“En de keuze voor bovengronds komt er ook ondanks het verzet vanuit West-Vlaanderen, verzet van burgerverenigingen, van bedrijven en van de getroffen lokale besturen. En ook onze stad maakt deel uit van het project. In het verleden stelde ik hierover al verschillende vragen. Op de GR van 30 mei liet u weten dat u de beslissing van de Vlaamse afwacht om verdere beslissingen in dit dossier te nemen, beslissing die er nu is.”

“Onze vragen burgemeester zijn of de stad zich verder zal verzetten tegen bovengronds en ze de verenigingen zal bijstaan in hun verzet? Zal u ook nu al inzetten om het stuk dat wel ondergrond kan binnen te halen en neemt u al voorbereidingen om de lijn die nu al boven Beveren loopt mee ondergronds te brengen?”

Opportuniteiten bekijken

Schepen Francis Debruyne: “We sluiten ons aan bij de West-Vlaamse burgemeesters die op 10 november een verklaring deden. Het rapport toont dat ondergronds op gelijkstroom de technologie van de toekomst is. Op vandaag is dat technisch nog niet mogelijk. Het precieze tracé wordt pas in februari 2023 bepaald. Er zijn nu nog vier mogelijke scenario’s mogelijk. We wachten af welk tracé er gekozen wordt. Als er opportuniteiten zijn om een bestaand tracé ondergronds te laten leggen, dan zullen we dat zeker onderzoeken. We houden ons wel de vrijheid om al dan niet samen met de burgers of groepering op te treden wanneer nodig.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.