Raad voor Vergunningsbetwistingen neemt Defeverpark onder de loep: “Vertraging en mislopen subsidies dreigen”

De werken aan het Egide Defeverpark liggen al een tijdje stil. © Peter Maenhoudt
Timmy Van Assche
Timmy Van Assche Medewerker KW

In de gemeenteraad volgde een nieuwe discussie over de aanleg van het Dokter Egide Defeverpark in Gistel. Nadat oppositiepartij Groen eerder al bezwaar indiende tegen de aanleg van een parking, ligt het dossier nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Het dossierverloop is bedenkelijk”, meent raadslid Versyck. Burgemeester Defreyne is het categoriek oneens. “Hemeltergend hoe één persoon een project voor 5.000 huishoudens dwarsboomt.”

Voor de volledigheid: de stad kocht villadomein Les Sophoras in 2017. Drie jaar later werd de voormalige villa gesloopt met als doel de volledige site om te vormen tot een park. Na een schenking van Marie-Hélène Defever kreeg het park de naam van wijlen haar broer en dokter Egide Defever. In mei 2022 volgde een masterplan over de concrete invulling van het park. Maar oppositiepartij Groen diende kort daarna een bezwaarschrift in. Ze kantten zich tegen de aanleg van een parking voor twaalf auto’s aan de rand van het park aan de Ellestraat. “Het masterplan was ook onvolledig. Zo ontbraken de verslagen van de betrokken parkraad”, zegt Groen-gemeenteraadslid Andy Versyck.

Beroep

“Het bezwaar werd niet aanvaard en daarna volgde beroep bij de provincie tegen de omgevingsvergunning. Een bevoegd ambtenaar stelde procedurefouten vast en ook het Agentschap Natuur & Bos (ANB) gaf negatief advies. Ook nu weer vormde de parking een twistpunt, samen met enkele technische aspecten zoals het ontwerp van fietspaden. De provincie wees het beroep opnieuw af, maar enkel omdat de beroepsindiener (een Gistels lid van Groen, red.) op 400 meter van het park woont en dus geen hinder ondervindt van de inrichting. Op zich absurd, want iedereen heeft het recht om bezwaar aan te tekenen. Dezelfde persoon heeft nu bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen een nieuw beroep aangetekend. Kijk, voor Groen is de aanleg van de parking echt een probleem: een in- en uitrit recht tegenover een school is een slecht idee. Het parkproject is lovenswaardig, maar de manier waarop doet vragen rijzen. Zo gaf de stad een omgevingsvergunning voor een project dat ze zelf uitvoert. Dat is hetzelfde alsof ik mijn eigen bouwaanvraag ook zou goedkeuren. Bovendien vrezen we dat de vooropgezette kostprijs van 1 miljoen euro fel wordt overschreden.”

“Wij hebben volstrekt wettelijk gehandeld. Het is bijzonder frustrerend dat één persoon het dossier tegenhoudt, terwijl 5.000 Gistelse huishoudens geen beroep indienden” – burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld)

Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) is niet te spreken over de gang van zaken. “Aanvankelijk kantte Groen zich enkel tegen de aanleg van de parking, nu voert iemand van de partij blijkbaar beroep tegen alles: de wandel- en fietspaden, een paviljoen, de openbare verlichting… Alles wordt op een hoop gegooid. Dat de provincie het beroep verwierp van iemand die honderden meters verderop woont, moest aantonen dat niet Jan en Alleman, maar enkel wie in de directe omgeving woont en hinder ondervond in beroep kon gaan. En de ontbrekende verslagen waarvan sprake, werden achteraf aan iedereen bezorgd”, zegt Defreyne.

Vertraging

“Dat wij als stad een omgevingsvergunning aan onszelf verleenden, was perfect in orde op het moment dat het dossier destijds van start ging. Dat zit zo: pas bij grote en ingrijpende projecten is een milieueffectrapport (MER) nodig en moet de provincie in plaats van de stad een vergunning afleveren. Dat was voor ons park initieel niét het geval, maar door het Wasserij-arrest (een dossier in Gent dat door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd behandeld, red.), dat pas na het eerste beroep werd beslecht, moet ook dit element worden herbekeken. Wij hebben volstrekt wettelijk gehandeld. Het is bijzonder frustrerend dat één persoon het dossier tegenhoudt, terwijl 5.000 Gistelse huishoudens geen beroep indienden. Ook al had ANB enkele bedenkingen, toch dienden zij net als het Agentschap Wegen & Verkeer geen beroep in tegen het parkdossier. Een project met een zorgtuin, educatief luik, ontspanning, boszone, veilige doorsteken naar scholen, woonwijken en de Oostmolen dreigt maanden vertraging op te lopen. En dat het project duurder zou uitvallen? Dan komt dat omdat we door deze procedureslag subsidiedeadlines kunnen missen voor meer dan 125.000 euro.”

De lopende procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werkt niet opschortend, maar de stad laat voorlopig geen werken meer uitvoeren. Binnen vier tot zes weken wordt een uitspraak verwacht. In het beste scenario loopt alles voort zoals gepland, in het slechtste geval gaat het terug naar af en riskeert het project een vijftal maanden vertraging.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier