Projectontwikkelaar wil 25 woningen bouwen tussen Statiestraat en Donkerweg

Hier in de Statiestraat zou de toegangsweg van de nieuwe verkaveling komen, met rechts het kapelletje dat zou moeten wijken. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Een projectontwikkelaar heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor 25 loten voor halfopen of gesloten bebouwing en de aanleg van wegenis en openbaar groen op een perceel tussen de Statiestraat en de Donkerweg in Langemark. Voor de toegangsweg zou er wel een kapelletje moeten wijken.

De gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle keurde onder voorwaarden de omgevingsvergunning goed voor de rooilijn, de weg en het bestek van een nieuwe verkaveling in Langemark. “De wegenis bestaat uit een nieuwe verbinding tussen de Statiestraat en de Donkerweg. Deze is 5,1 m breed in asfalt en laat vlot kruisen van personenwagens toe”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Vantomme (N-VA). “Ter hoogte van de aansluiting met de Statiestraat is er een asverschuiving omdat een driehoekig stukje van perceel Statiestraat 35A niet bij het project betrokken is. Daardoor moet ook een kapelletje dat daar geplaatst werd voor de genezing van een ziek familielid, verplaatst worden.”

Werfweg afsluiten

Ter hoogte van de Donkerweg is een verbrede aansluiting voorzien, zodat bijvoorbeeld de vuilniswagen kan draaien. “De nieuwe hoofdontsluiting biedt een meer comfortabele ontsluiting voor de bewoners van de Donkerweg naar de Markt en Statiestraat en laat ook toe dat vrachtwagens in de Donkerweg kunnen rijden”, vervolgt Peter Vantomme. “Daardoor kan de tijdelijke werfweg van de Boezingestraat naar de Donkerweg eventueel later afgesloten worden voor doorgaand verkeer en enkel toegankelijk gemaakt worden voor actieve weggebruikers en hulpdiensten.”

Voetpad en parkeerplaatsen

Voor voetgangers is een voetpad voorzien langs de hoofdweg. Er kan ook een ommetje gemaakt worden door de groenzone via een schorspad. De loten zijn groot genoeg om twee wagens op eigen terrein te voorzien. Daarnaast zijn er nog 13 parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren voorzien langs de hoofdweg. Het zijstraatje is te smal om parkeren toe te laten.

Waterhuishouding

Hemelwater en afvalwater worden gescheiden afgevoerd naar de Statiestraat waar al aansluitingen op het gescheiden rioleringsstelsel voorzien zijn. Het hemelwater wordt maximaal geïnfiltreerd in wadi’s. Er is een buffer- en infiltratiebekken voorzien in een groenzone achter de nieuwe woningen die aansluit op de achterliggende weide die niet verkaveld wordt.

Bezwaren

Van 30 juli tot 28 augustus was er een openbaar onderzoek waarbij vijf bezwaren werden ingediend. “Die gingen onder meer over de waterhuishouding, het behoud van de bomenrij en gracht achter de woningen in de Donkerweg, de vraag om een groenscherm tussen de nieuwe verkaveling en de woningen in de Donkerweg, de sloop en afvoer van asbesthoudende materialen van de oude hoeve, de mogelijke vervuiling met PFAS in de bodem en het verplaatsen van een kapelletje dat de mogelijkheid zou verhinderen om in de toekomst nog ontsluiting te nemen langs de nieuwe weg”, lichtte Peter Vantomme nog toe.

Voorwaarden

De gemeenteraad keurde het wegenisontwerp met bijhorende rooilijn goed, mits er een aantal aanpassingen gebeuren. Zo moet een lot aangepast worden zodat de brandweer volledig over het openbaar domein kan rijden. Het kapelletje moet zodanig ingeplant worden dat het niet voor één van de twee potentiële poortopeningen van de bewoner van de Statiestraat 37A komt te staan. De zes loten aan de kant van de Statiestraat moeten aangepast zodat de nodige bufferruimte behouden blijft. (TOGH)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.