Poperingsse oppositie vindt plan uitbating stadsbrouwerij niet realistisch

Het interieur van het Hopmuseum. Hier moet een brouwerij komen. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Het interieur van het Hopmuseum. Hier moet een brouwerij komen. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad had Sophie Gruwez (Open VLD) haar twijfels bij de haalbaarheid van een concessie voor een stadsbrouwerij in het Hopmuseum. Zij denkt dat hiervoor ‘witte raven’ nodig zijn.

Gruwez had het beleidsplan 2021-2025 voor het Hopmuseum grondig doorgeploegd en kwam met enkele pertinente vragen. Zo vond ze het niet te verantwoorden dat de kosten voor de architectenstudie bovenop de kosten voor de inrichting van de brouwerij ten laste van de concessiehouder zouden komen. Zeker aangezien de studie al is uitgevoerd: “De concessiehouder wordt dan als het ware retroactief mede-opdrachtgever die ‘geconsulteerd’ wordt over de plannen? Er zullen enkele witte raven over Poperinge moeten vliegen, wil het bestuur iemand vinden die beantwoordt aan die eisen.”

Stadsdiensten: gratis

Voorts merkte Gruwez op dat in concessieovereenkomst niet is ingevuld welke ruimtes op het gelijkvloers van het Hopmuseum tot de concessie behoren: “Hoe zal dit nader ingevuld worden? Want er is impact op de onroerende voorheffing.” En ze had ook bedenkingen bij de bepaling dat de stadsdiensten of de gebruikers van de lokalen die niet tot de brouwerij behoren “zelf recepties en evenementen kunnen organiseren waarbij zij hun eigen drank en etenswaren meebrengen zonder dat enige vergoeding aan de concessiehouder verschuldigd is. Het zal niet gemakkelijk worden om iemand te vinden die in dat verhaal mee stapt…”

Schepen Klaas Verbeke (CD&V) antwoordde: “We vragen de kandidaat-investeerders mee te denken tijdens de voorstudie. Dan kunnen we samen uitkijken welke de beste oplossingen zijn. We zijn overtuigd dat de brouwerij een enorme attractie zal zijn, en dat er voldoende potentieel is voor dit project. En wat uw laatste vraag betreft: stadsmedewerkers moeten bepaalde voordelen en vrijheden blijven hebben.” Danny Lefebvre (Open VLD) vroeg zich af of het een microbrouwerij zal worden. Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) antwoordde bevestigend.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.