Pittemse oppositie voelt zich monddood gemaakt tijdens gemeenteraad

NieuwPittemEgem-fractieleider Christophe Vancoillie zag in het nieuwe huishoudelijke reglement een beknotting van de werking van de oppositie.© Jan Goossens
NieuwPittemEgem-fractieleider Christophe Vancoillie zag in het nieuwe huishoudelijke reglement een beknotting van de werking van de oppositie.© Jan Goossens
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandag 7 juni in Pittem stond een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op de agenda, die de variaronde tijdens de raad in goede banen moet leiden. Oppositiepartij NieuwPittemEgem voelt zich met deze wijzigingen zwaar beknot in haar werking.

Na het behandelen van de agendapunten van de gemeente- en OCMW-raad komt er steeds een variaronde, waarbinnen de raadsleden vragen kunnen stellen over zaken die niet op de agenda staan. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen werd in maart gevraagd om wat meer structuur in de variaronde te brengen en de fractieleiders van beide partijen stuurden ook voorstellen door om zo tot een tekst te komen waar iedereen zich kon in vinden.

Tijdens de voorbije raadszitting werd in dat verband een aanpassing van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad op de agenda gezet, die dit alles moest regelen. Oppositiepartij NieuwPittemEgem was echter geenszins tevreden met deze aanpassing.

Eenzijdig aangepaste regels

“Wij kunnen met deze eenzijdig aangepast regels absoluut niet akkoord gaan”, liet NieuwPittemEgem fractieleider Christophe Vancoillie weten. “Het enige doel hiervan is onze sterke oppositie te beknotten en ons zoveel als mogelijk monddood te maken.”

De variavragen zijn vaak de weerslag van de bekommernissen van de burgers, dus ook hun mening wordt hierdoor beknot

“Met het door ons gestuurde voorstel voor de aanpassing is niets gebeurd en van enig overleg was geen sprake. Het kan absoluut niet door de beugel dat wij voortaan mondelinge vragen vijf dagen voor de raadszitting (de zittingsdag niet meegerekend) aan de algemeen directeur moeten doorsturen, voorzien van een uitgebreide motivering, terwijl we de toelichtende nota’s maar tien dagen voor de zitting krijgen. Op die manier rest ons haast geen tijd om een fractie samen te roepen en de vragen nog door te sturen.”

In strijd met decreet lokaal bestuur

“Daarnaast is het aantal vragen dat we mogen stellen voor de gemeenteraad beperkt tot twee per raadslid per raadszitting. Ons inziens zijn de beide regels in strijd met het decreet lokaal bestuur waarin vermeld staat dat de gemeenteraadsleden het recht hebben om mondelinge of schriftelijke vragen te stellen aan de burgemeester en het college van burgemeester en schepenen, zonder enige toelichting. De variavragen zijn vaak de weerslag van de bekommernissen van de burgers, dus ook hun mening wordt hierdoor beknot.”

“In tegenstelling tot wat de oppositie aangeeft, ben ik van mening dat we voldoende rekening gehouden hebben met de punten uit hun voorstel en dat dit nieuwe reglement een mooie synthese is van de standpunten van de beide fracties”, antwoordde burgemeester Ivan Delaere (CD&V) hierop.

Vier manieren om in te grijpen

“Daarnaast wil ik ook aangeven dat jullie als oppositie vier manieren hebben om in te grijpen in de raadszitting : er kan gereageerd worden op de agendapunten, er kunnen vijf dagen voor de raad extra agendapunten toegevoegd worden, er kunnen vijf dagen voor de raad mondelinge vragen gesteld worden per mail en er kunnen tenslotte tijdens de variaronde nog extra vragen gesteld worden, die binnen de maand schriftelijk zullen beantwoord worden.”

Dit nieuwe reglement is een mooie synthese van de standpunten van beide fracties

“Wij zijn van mening dat dit nieuwe reglement de kwaliteit van de raad en van de vragenronde alleen maar zal verbeteren en dat op deze manier meer correcte en volledige informatie kan gegeven worden aan de oppositie en de burgers.”

Uit protest stemde NieuwPittemEgem tegen dit agendapunt, onthield zich voor alle andere agendapunten en diende geen variapunten in. (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.