Pittemse gemeenteraad buigt zich eens te meer over een veilige schoolomgeving

Het grasveld aan het kerkhof zou in de toekomst als parking een oplossing kunnen bieden voor het parkeerprobleem rond de school.© (Foto JG)
Het grasveld aan het kerkhof zou in de toekomst als parking een oplossing kunnen bieden voor het parkeerprobleem rond de school.© (Foto JG)
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond 1 maart uitte oppositiepartij NieuwPittemEgem tijdens de variapunten haar bezorgdheid over de verkeersveiligheid aan de Pittemse basisschool. Er werd ook klaarheid geschapen rond de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes dit jaar.

Oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) nam bij de variapunten de gelegenheid te baat om zijn bezorgdheid te uiten rond de verkeersveiligheid rond de Pittemse basisschool. “Het spreekt voor zich dat een goede verkeersveiligheid en voldoende parkeermogelijkheden voor de ouders die hun kinderen naar school brengen absoluut noodzakelijk zijn. Ondanks het feit dat dit onderwerp al een aantal maal op de raad te sprake gekomen is, merken we echter dat er nog geen oplossing in zicht is, waardoor ouders vaak moeten uitwijken naar parkeerplaatsen in de omgeving of tijdelijk onreglementair parkeren. Nochtans denken we dat bijvoorbeeld het grasveld naast het kerkhof een deel van de oplossing zou kunnen bieden.” Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) reageerde hierop. “We werken momenteel een mobiliteitsplan uit, waar de verkeerssituatie rond de school een belangrijk onderdeel van is en waarbinnen ook een studie lopende is om van het aangehaalde grasveld aan het kerkhof een parking te maken. Daarnaast worden nog een aantal mogelijke opties bekeken, waarbij op langere termijn ook gedacht wordt in de richting van de site van het klooster. In de toekomst zouden misschien ook hier mogelijke oplossingen kunnen gevonden worden. Er wordt dus wel degelijk werk gemaakt van dit probleem en als alles goed loopt zou het mobiliteitsplan tegen het najaar van dit jaar afgewerkt zijn en aan de raad kunnen voorgelegd worden.”

Animatoren

Christophe Vancoillie vroeg ook naar de vooruitzichten voor wat de speelpleinwerking tijdens de paas- en zomervakantie betreft. “Uit de media vernamen we recent dat er momenteel geen gediplomeerde monitoren meer opgeleid kunnen worden en dat het tekort zou opgevangen worden met monitoren zonder diploma. Wat is de situatie in Pittem ?” “Op dit moment kampen we in Pittem gelukkig met geen acuut probleem.” antwoordde jeugdschepen Annick Debonné (CD&V) hierop. “Eerstdaags zullen de hoofdanimatoren voor de speelpleinwerking gekozen worden, waarna de overige animatoren zullen aangetrokken worden. We volgen de situatie uiteraard van zeer dichtbij op en zullen, wanneer nodig, de gepaste oplossing zoeken. Veel zal uiteraard afhangen van de regels qua bubbels en aantal kinderen hierin, die de komende weken en maanden zullen gelden.”

(JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.