Pittems corona-ondersteuningsplan voor verenigingen goedgekeurd op gemeenteraad

Redactie KW

Tijdens de recentste gemeenteraad van maandag 14 december werd het ondersteuningsplan goedgekeurd voor verenigingen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Vanuit de Vlaamse Regering werd 87,3 miljoen euro vrijgemaakt om de gemeenten in de mogelijkheid te stellen hun verenigingen te ondersteunen. Pittem krijgt 59.220 euro. Om dat bedrag te verdelen, werd een ondersteuningsplan opgesteld dat tijdens de gemeenteraad eenparig werd goedgekeurd.

Schepen Denis Fraeyman (CD&V) gaf de nodige toelichting. “Het plan is opgebouwd rond drie pijlers: logistiek, financieel en promotioneel. Wat logistiek betreft, zullen de maatregelen, die we de voorbij maanden al genomen hadden, blijven gelden. Ik denk hierbij aan het gratis annuleren van gehuurde zalen, het coronaveilig maken hiervan en de 50 procent korting wanneer een zaal gehuurd wordt.”

“Op financieel vlak worden de subsidiebedragen voor de verenigingen uit 2019 dit jaar behouden. Daar bovenop krijgen de verenigingen een extra subsidie van 130 procent, verdeeld over 70 procent volgend jaar en 60 procent binnen twee jaar. We voorzien ook een bedrag van 5.000 euro voor het coronaproof organiseren van evenementen in de toekomst en de verenigingen, die komende zomer een kamp organiseren, kunnen hiervoor een extra kampsubsidie van 30 percent krijgen”, legt de schepen uit.

Laatste zitting voor Geert Mahieu

“Tenslotte voorzien we een bedrag van 2.000 euro voor de verdere uitbouw van het netwerkforum Voluntaris, waarin de voorzitters van alle verenigingen van gedachten kunnen wisselen en van elkaar kunnen leren. Op promotioneel vlak stellen we de gemeentelijke website, het infoblad en de informatieborden ter beschikking om toekomstige evenementen bekend te maken. We houden een reservebedrag van ongeveer 10.000 euro over voor eventuele toekomstige steun”, besluit schepen Denis Fraeyman.

De voorbije gemeenteraad was ook de laatste raadszitting voor algemeen directeur Geert Mahieu, die eind dit jaar met pensioen gaat. Hij werd na de raadszitting door burgemeester Ivan Delaere (CD&V) uitvoerig bedankt voor zijn jarenlange trouwe dienst en kreeg als aandenken een toepasselijk kunstwerk van de hand van de Pittemse kunstenaar Marc Vanhecke.

(JG)