Paul Lambrecht geeft de schepensjerp door aan Stijn Vandenhende: “Ik wil jonge mensen een kans geven”

Redactie KW

Na 33 jaar neemt Paul Lambrecht afscheid van de politiek. Tijdens de gemeenteraad van maandag 13 november gaf hij de fakkel als schepen door aan Stijn Vandenhende. Wij keken met Paul terug op een rijke carrière en met Stijn vooruit naar zijn taak.

“Ik begon mijn politieke loopbaan als lid van het Vast Bureau van het OCMW in 1989, waar ik tot 2000 deel zou van uitmaken”, opent Paul Lambrecht (70). “In die periode was ik vanaf 1997 ook gemeenteraadslid en fractieleider. In 2000 ben ik dan lid geworden van het schepencollege, een taak die ik tot vandaag vervuld heb. In al die jaren ben ik bevoegd geweest voor cultuur, bibliotheek, erfgoed, toerisme, recreatie, milieu, natuur, duurzaamheid, plattelandsbeleid en ontvangsten en jubilea. Achteraf gezien een brede waaier aan domeinen, maar allemaal zaken waarin ik, los van de politiek, ook zeer geïnteresseerd ben. Cultuur en het verenigingsleven hebben altijd deel uitgemaakt van mijn leven. Daarnaast kijk ik ook met veel genoegen terug op een aantal bovengemeentelijke mandaten. Zo heb ik 21 jaar in de raad van bestuur van IVIO gezeteld en ben ik 13 jaar voorzitter geweest van Leader Tielts Plateau en Midden-West-Vlaanderen.”

Tweeledige reden

“Wat voor mij altijd centraal gestaan heeft, was tijd nemen en luisteren naar de mensen. Een luisterend oor kan vaak wonderen doen. Ik heb mijn functie als schepen altijd met hart en ziel uitgevoerd, maar heb toch besloten om de sjerp nu door te geven. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds is er het feit dat ik jonge mensen volop de kansen en de tijd wil geven om zich te bewijzen en zo de continuïteit te verzekeren. Anderzijds spelen ook persoonlijke redenen mee. Het opeenvolgend verlies van twee partners en de daaropvolgende corona hebben mij doen beseffen dat het tijd werd om meer tijd te besteden aan de eigen interesses zoals lezen, wandelen, fietsen, reizen en het verenigingsleven. Uiteraard zijn er veel zaken waar ik met genoegen aan terugdenk. Op cultureel vlak denk ik aan de theaterwandelingen, de opstart van de Heemkundige Kring Valère Arickx en de opening van het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest. Op vlak van plattelandsontwikkeling het binnenhalen van de subsidies voor de polyvalente zaal De Magneet, de jeugdlokalen en de renovatie van de jongensschool. Ik vind het dan weer jammer dat ik de volledige restauratie van de Plaatsmolen niet meer heb kunnen afwerken. Dat ik stop als schepen betekent overigens niet dat ik volledig van het toneel zal verdwijnen. Ik blijf lid van de raad van bestuur van het Sint-Andriesziekenhuis Tielt, twee WZC’s en van Leader Tielts Plateau. Op socio-cultureel vlak blijf ik actief binnen de Landelijke Gilde Egem, de heemkundige kring, de ERC en de milieuraad.”

Het is mijn voornemen om net als Paul klaar te staan met een luisterend oor

Goede basis

“Het lijkt wel een voorteken, maar ik ben in 1989 geboren, het jaar dat Paul met politiek begon”, gaat Stijn Vandenhende (32) verder. “Ik ben hem allereerst dankbaar voor de geboden kans en voor de begeleiding die ik de voorbije maanden al gekregen heb. Ik besef dat dit een grote stap is, maar ik zit al negen jaar in de gemeenteraad en de algemene vergadering van IVIO, dus ik denk dat ik een goede basis heb. Het is ook zo dat de bevoegdheden herverdeeld zijn. Zo is sport overgegaan van Denis Fraeyman naar mij. Ik heb zelf bij KSV Pittem gevoetbald en heb een brede interesse in sport. Ik ben mij bewust dat het dossier van de nieuwe sporthal en de sportsite de komende jaren heel wat tijd zal vragen, maar ik ben hier zeker niet bang voor. Een tweede bevoegdheid is middenstand en lokale economie, iets waar ik dan weer beroepsmatig als accountant een goede achtergrond heb. Tenslotte hebben we nog ICT en milieu en klimaat. Doordat ik tot nu toe in de algemene vergadering van IVIO gezeteld heb, ken ik ook hier al het klappen van de zweep.”

In hart en nieren

“Om mij volledig voor Pittem in te kunnen zetten, heb ik beslist vanaf nu vier vijfde te gaan werken. Iedereen kent iedereen in Pittem, waardoor je dicht bij de mensen kan staan, en het is net dat wat mijn liefde voor de gemeente zo groot maakt. Het is mijn voornemen om er te zijn voor alle inwoners en net als Paul klaar te staan met een luisterend oor. Ik heb nog drie jaar om te bewijzen dat ik mijn plaats waard ben.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.