Oppositiepartij CD&V wil bouw Huis van de Vrije Tijd uitstellen

In de komende vijf jaar voorziet de gemeente Ingelmunster een investeringsportefeuille van ruim 26 miljoen euro. De uitschieter is uiteraard de bouw van een nieuw Huis van de Vrije Tijd, die met wat geluk nog in deze legislatuur wordt geopend. “Maar is dat nu wel nodig in deze legislatuur nu door corona zoveel mensen technisch werkloos zijn?”, vroeg Bart Buyse van oppositiepartij CD&V zich af.

Normaal gezien komt op deze site van de voormalige wasserij Reinwas het Huis van de Vrije Tijd. Je bemerkt vooraan gewezen schepen Nadine Verheye, burgemeester Kurt Windels en Katrien Vandecasteele. Achteraan v.l.n.r. schepen Jan Rosseel, schepen Jean-Pierre Deven, schepen Trui Lambrecht en gemeentesecretaris Dominik Ronse.©PADI FODI
Normaal gezien komt op deze site van de voormalige wasserij Reinwas het Huis van de Vrije Tijd. Je bemerkt vooraan gewezen schepen Nadine Verheye, burgemeester Kurt Windels en Katrien Vandecasteele. Achteraan v.l.n.r. schepen Jan Rosseel, schepen Jean-Pierre Deven, schepen Trui Lambrecht en gemeentesecretaris Dominik Ronse.©PADI FODI

De belangrijkste investeringen voor 2021 zijn de realisatie van het Park aan het Kanaal, de aanpassing van de bochten beneden de brug aan de kant van het station (voorzien tweede helft van 2021), de afwerking van een aantal lopende zaken zoals de rioleringswerken van de Meusebroekbeek, de parking sportcentrum (overkant van de Ringbaan), de brug over de Mandel en de opmaak van een mobiliteitsplan.

Verder staan ook de aanleg van speelplein Korenbloem, diverse fietsmaatregelen, zonnepanelen voor het gemeentehuis en Sociaal Huis, de aankoop van een graafkraan en een voertuig voor de dienst warme maaltijden, diverse rioleringswerken, het vernieuwen van de turnvloer, waterbeheersingswerken in de Duikerstraat en de Heirweg Zuid, … op het programma.

“Dit alles in 2021 voor een totaal van 5.172.981 euro. Ondanks de grote investeringen blijven de gemeentefinanciën in de komende jaren onder controle. We kunnen dit doen zonder belastingverhoging en ook zonder zwaar bij te lenen. De financiële toekomst van de gemeente blijft dus gevrijwaard”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug, N-VA & Open VLD).

Hoge belastingdruk

Bart Buyse (CD&V-oppositie) stond in zijn reactie stil bij het voorbije jaar 2020. Hij had het over corona, de technische werkloosheid, over mensen die maar 60 % van hun loon behouden, over firma’s die manieren zoeken om te overleven, over de inzet van de staat die borg tekende bij de banken omdat de mensen hun leningen kunnen stopzetten, enzovoort. “Jullie gaan in de komende jaren 8.715.000 euro uitgeven aan het nieuwe Huis van de Vrije Tijd. Dat is zo’n 1.000 euro per stemgerechtigde inwoner van Ingelmunster.”

“De belastingdruk in Ingelmunster is echter één van de hoogste in Vlaanderen. Er zijn maar 11 Vlaamse gemeenten van de 314 waar nog méér betaald wordt dan in Ingelmunster. Is nu niet het moment aangebroken om de mensen wat meer ademruimte te geven? De gemeente deelde krasbons uit. Dat is fantastisch, maar daar is niet iedere Ingelmunstenaar mee geholpen. Is het écht nodig dat de bouw van het Huis van de Vrije Tijd er in deze legislatuur moet komen?”

‘Geen overdreven luxe’

“Niemand kan voorspellen of de economie in enkele maanden, misschien in jaren teug een opflakkering zal kennen. Na 2024 komen er nog jaren dat de gemeente zo’n project kan uitwerken. Het staat inderdaad in jullie nota ‘Tien grote werken van Ingelmunster’, maar die was geschreven voor de coronaperiode. Ik denk niet dat iemand het de gemeente kwalijk zal nemen wanneer dit project even op zich laat wachten. Moeten er in deze toch al moeilijke tijden nu echt zo’n risico’s worden genomen?”, aldus Bart Buyse.

Burgemeester Kurt Windels zei dat hij verbaasd was dat dit nu werd besproken. “We bouwen een Huis van de Vrije Tijd zonder overdreven luxe. Het zou onrechtvaardig zijn tegenover al die verenigingen wanneer we dat nu niet zouden uitvoeren. De verenigingen zijn al jaren vragende partij.”

Na de zitting zei raadslid Buyse nog: “De mensen hebben het nu echt waar zo moeilijk. Als zelfstandig handelaar hoor ik iedere dag mensen klagen. Het water staat bij velen aan de lippen. Ik zeg niet dat het Huis van de Vrije Tijd er niet mag komen, wél dat het beter een periode wordt uitgesteld tot onze economie ook weer op dreef is. (PADI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.