Oppositie wil zittingsverslag vorige gemeenteraad niet goedkeuren

Kimara Goethals.©JOKE COUVREUR
Kimara Goethals.©JOKE COUVREUR
Redactie KW

Samenplus, met Kimara Goethals en onafhankelijk raadslid Chantal Vande Vyvere, wilde in de Ardooise gemeenteraadszitting van maandag het verslag van de vorige zitting niet goedkeuren. Ze vonden het zittingsverslag niet neutraal. Volgens voorzitter Hein Defour moeten in een zittingsverslag alleen de hoofdlijnen van de zitting staan en dat was volgens hem ook zo gebeurd. De meerderheid (Groep 82) keurde het verslag wel goed.

Kimara Goethals zei dat dat het zittingsverslag van de vorige gemeenteraadszitting (die van oktober) niet neutraal was opgesteld. “Het gaat dan over de audit naar aanleiding van de fraude door de vorige gemeenteontvanger. Daar werden volgens ons (en ook volgens Chantal) heel wat maatregelen en adviezen nog niet opgevolgd door het gemeentebestuur”, aldus Kimara. “In dat verslag staat ook dat de algemeen directeur zegt: ‘Ik was toen natuurlijk geen schepen van Sport en kon die maatregelen niet afdwingen’. Suggereert de algemeen directeur daarmee dat de vorige schepen van Sport (Chantal Vande Vyvere) daarin verantwoordelijkheid zou dragen? De sportschepen heeft op dat vlak geen bevoegdheid. Hiermee probeert het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur (hij is verantwoordelijk voor het personeel) en de schepen van Financiën (in dit geval de burgemeester die politiek verantwoordelijk is) te minimaliseren.”

Chantal Vandevyvere.©Joke Couvreur
Chantal Vandevyvere.©Joke Couvreur

Dat was ook de visie van Chantal Vande Vyvere, die er nog aan toevoegde dat de algemeen directeur ook de uitspraak van de burgemeester in de vorige raadszitting ter attentie van Kimara Goethals (‘Ik luister niet meer naar u’) niet had genotuleerd. Voorzitter Hein Defour had de burgemeester toen ter orde moeten roepen. In een democratie heeft de oppositie recht van spreken en dat dient correct genotuleerd te worden.”

Voorzitter Hein Defour zei dat volgens de gemeentewet in het zittingsverslag alleen de hoofdlijnen, een beknopte samenvatting, moeten staan. “En dat stond er ook in”, zei de voorzitter. “Ikzelf heb trouwens die uitspraak van de burgemeester niet gehoord.”

“Samenplus is trouwens grote voorstander van een audio-opname van een gemeenteraadszitting”, voegt Kimara Goethals er nog aan toe. “Zo is er minder werk voor de notulist en wordt alles ondubbelzinnig doorgegeven aan de burger. Zo kan er ook geen discussie meer ontstaan zoals maandag op de gemeenteraadszitting gebeurde.”(IB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.