Oppositie stelt vragen bij kapvergunning 96 jaar oude eik van burgemeester

De bewuste boom staat op het einde van een stuk grond langs de Brugseweg. (foto TOGH)
Tom Gheeraert

Op de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle nam de CD&V-oppositie een kapvergunning voor een oude eik in Poelkapelle op de korrel. Pikant detail: de burgemeester is eigenaar van de boom. “We hopen dat deze boom niet gekapt wordt om later een verkaveling te realiseren”, zei Lieven Vanbelleghem (CD&V). Burgemeester Dominique Cool (N-VA) zegt dat de kap gebeurt op vraag van de buren.

Nicole Louwagie (CD&V) greep de goedkeuring van de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 aan om het te hebben over bomen in de gemeente. “In het klimaatpact staat dat er gestreefd wordt naar één extra boom per Vlaming. Daar wringt het schoentje”, zegt Louwagie. “Tijdens de jongste milieuraad werd aangehaald dat in onze gemeente heel wat bomen verdwijnen. Bomen die afgestorven zijn en niet opnieuw worden aangeplant, bomen die moeten wijken voor nieuwbouwprojecten, enzovoort. Soms wordt wel een kapvergunning verleend, maar dan wordt als voorwaarde gesteld dat er nieuwe boom moet worden aangeplant. Welnu, onlangs heeft het college de kap goedgekeurd van een 96 jaar oude eik in Poelkapelle. Een dergelijke boom neemt heel wat CO2 op. Om hetzelfde effect te bekomen, moet je 200 tot 300 nieuwe bomen aanplanten. Benieuwd of de nieuwe eigenaar in het kader van dit plan dit effectief zal doen.”

“Schone boom”

Nadat bevoegd schepen Laurent Hoornaert (Tope8920) repliceerde met een update van de inspanningen die de gemeente doet op het vlak van de aanplant van nieuwe bomen, kwam de aap uit de mouw toen burgemeester Dominique Cool (N-VA) het woord nam. “Laat ons een kat een kat noemen, ik ben persoonlijk eigenaar van die boom. Persoonlijk vind ik dat een heel mooi boom. Van mij mag die boom daar zelfs blijven staan. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Het is een ander verhaal voor alle buren errond. Die hebben allerhande schade: van opstekende dammen tot beschadigde omheiningen.” De boom staat op het einde van een perceel in de Brugseweg in Poelkapelle, grenzend aan huizen in de Merelstraat.

Dossier opgemaakt door buren

De burgemeester vroeg zich af waarom CD&V geen bezwaar heeft ingediend tegen de kapvergunning. “Dan kan dat behandeld worden door de provincie. Het is niet omdat het mijn boom is, dat dit anders behandeld moet worden. Ik heb me daar ook van gedistantieerd in het schepencollege en dan hebben de collega’s een beslissing genomen op basis van een dossier dat werd opgemaakt door de buren. Als jullie echt een hele wijk in het harnas willen jagen en zeggen dat die boom daar echt moet blijven staan, doe maar.”

Nicole Louwagie (CD&V) op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle van maandag 14 november. (Foto TOGH)
Nicole Louwagie (CD&V) op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle van maandag 14 november. (Foto TOGH)

“Ik hoor het graag dat de boom mag blijven staan. Het zou mij verwonderen dat heel de wijk daar last van zouden hebben. Het is ook raar, want eiken hebben penwortels die verticaal de grond ingaan”, drong Louwagie nog aan.

Verkavelen?

Ook oud-burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) mengde zich in de discussie. “Misschien eerst eens de volgorde schetsen: je hebt een eerste keer een kapvergunning aangevraagd, die werd geweigerd en pas dan is er een bezwaar gekomen van de buren. Telkens was er negatief advies van de diensten. Wat mij het meest stoort, is dat je zelf tegen de mensen zegt dat je daar zou willen verkavelen op termijn. En dat er daar een uitweg zou moeten komen. Ik hoop dat dat niet de reden is dat die boom daar weg moet.”

Cool hoorde het donderen in Keulen: “Je moet niet alles geloven wat je op café hoort.”

Lees verder onder de foto.

Dominique Cool (N-VA) op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle van maandag 14 november. (Foto TOGH)
Dominique Cool (N-VA) op de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle van maandag 14 november. (Foto TOGH)

“Het is niet van op café en ik hoorde het van verschillende bronnen”, reageerde Vanbelleghem. “Misschien moet je zelf wat stiller zijn daaromtrent. In ieder geval: ik zou niet willen dat die boom moet verdwijnen omdat jij daar wil verkavelen.”

Niet op korte termijn verkopen

De burgemeester benadrukte dat hij de eerstkomende jaren geen plannen heeft met het perceel. “Die grond stond lang te koop, iedereen had de kans om die grond te kopen die vlak voor mijn deur ligt. Ik heb dat gekocht aan de prijs die overeengekomen is en ik zal daar in eerste instantie heel weinig mee doen, tot helemaal niks. Ik zal dat zeker niet op korte termijn verkopen, waar jullie allusie op maken. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Als ik daar een plan voor zou hebben, dan zou ik daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen, die daar ook nog de nodige procedures moet voor doorlopen. Dat jullie een uitweg zien ter hoogte van die boom, snap ik helemaal niet”, besloot burgemeester Cool.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.