Oppositie laat van zich horen op gemeenteraad: Wrevel over aanleg fietspad

Een veilige fietsweg met behoud van de bomen, daar kijken de fietsers langs de Ledegemstraat naar uit. (foto SLW) © Stefaan Lernout
Stefaan Lernout

Naast de agendapunten van het bestuur kwamen er tijdens de gemeenteraad heel wat vragen vanuit de oppositie. Groen stelde zich onder meer de vraag wat de plannen zijn met de site Finlandia. Kersvers Vooruit-raadslid Yves Goddeeris vroeg uitleg waarom Ledegem wel en Wevelgem niet klaar is met de plannen voor het fietspad tussen beide gemeenten.

Tijdens de voorbije gemeenteraad werden twee nieuwe gemeenteraadsleden aangesteld. Luc Vanderhaeghe neemt de plaats in van Henk Louf en Joke De Smet wordt vervangen door Yves Goddeeris. Deze laatste liet meteen van zich horen met twee vragen aan het bestuur. De eerste vraag ‘Over banken en bakkers’ betrof het dalende aanbod van vele diensten in het Wevelgemse en meer bepaald Moorseelse straatbeeld.

De tweede vraag betrof het fietspad tussen Moorsele en Ledegem, waarmee hij meteen zijn voornemen voor de komende drie jaar bekend maakte: “een schuchtere poging tot wat meer oppositie.”

“De Ledegemstraat is al jaren een gevaar voor de fietsers die er aan de rand weggeblazen worden door de snelheidsduivels. Het probleem is gekend, maar wat doen we eraan?”, vroeg het nieuwbakken raadslid van Vooruit zich af.

Ten laatste binnen 3,5 jaar moet het project afgerond zijn

“Het dossier sleept al 12 jaar aan, en nu komt er eindelijk schot in de zaak. Ledegem heeft beslist om een veilig fietspad aan te leggen tot aan de gemeentegrenzen. Ik lees dat het dossier nu toegewezen wordt aan een studiebureau, maar ik lees ook dat het wordt gesplitst! Het klopt dus dat Ledegem niet langer hoeft te wachten op Wevelgem?”, vroeg Yves Goddeeri luidop.

“Voor de aanleg van dit fietspad moeten heel wat gronden verworven worden”, antwoordt schepen van Openbare Werken Stijn Tant (CD&V). “Bij voorkeur door aankoop, waarbij wij gebonden zijn aan wat we kunnen en mogen besteden. Als het niet anders kan, door onteigening. Dat leidde vaak tot een juridische strijd die wel 10 jaar kon duren. De wetgeving daarrond is recent veranderd, dergelijke zaken moeten sneller opgelost kunnen worden. In Ledegem is er nu al een akkoord. Dat komt doordat er minder eigenaars zijn langs hun deel van de weg, en er minder gediscussieerd werd over de prijs.”

“Wat zal het bestuur nu doen”, vraagt Yves Goddeeris. “Wevelgem lijdt hier gezichtsverlies, waarom wordt nu nog getalmd? En wanneer mogen we eindelijk een oplossing verwachten, ook op ons grondgebied?”

Gronden verwerven

“We zijn nu in de fase van het ontwerp”, reageert schepen Tant. Daarna rekenen we maximaal 18 maanden voor het verkrijgen van de gronden via verwervingen of onteigeningen en dan nog eens 12 maanden voor de provincie om het dossier voor te bereiden. We kozen trouwens resoluut om de bomen te behouden, en zodoende meer grond moeten verwerven. Ten laatste binnen 3,5 jaar moet het project afgerond zijn.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.