Oppositie bevraagt verharding 1000m² terrein op ‘site Escolys’: “Welke terreinen werden reeds onthard?”

Gerda Verbeke

In het college van 23 februari 2022 werd beslist om een aanvraag in te dienen voor de aanleg van een buitenstockageruimte voor de technische dienst en de aanleg van een parking voor 58 voertuigen op de terreinen van Escolys. “De verharding ervan zal in asfalt gebeuren en beslaat een oppervlakte van iets minder dan 1000m². Daarbij stellen wij ons vragen”, oppert oppositieraadslid Eddy Recour (CD&V-Eendracht).

“Het kwam ons ter ore dat in het recente verleden diverse vergunningen voor verharding van private terreinen door het college geweigerd werden”, aldus Eddy Recour. “Het college heeft hier een voorbeeldfunctie, of zijn wij verkeerd? Van hogerhand wordt er bij de gemeentebesturen aangedrongen om waar het enigszins kan zoveel mogelijk verharde oppervlakken op openbaar domein te ontharden. Welke openbare terreinen werden in opdracht van het Anzegemse bestuur reeds onthard?”

Praktische redenen

“Met het oog op de centralisatie van de technische diensten van de gemeente in het nieuwe gemeentepunt wordt er een buiten-opslagruimte aangelegd achter de gebouwen van het nieuw gemeentepunt”, zegt schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen Eén). “Er wordt voor gekozen om de opslag voor het grootste deel te voorzien in steenslag, zodat dit waterdoorlatend is. Voor een beperkte oppervlakte wordt voorzien in de aanleg in asfalt. De keuze voor asfalt is enkel ingegeven door praktische redenen, omdat er vele losse materialen dienen te worden opgeslagen. De aanleg in steenslag is moeilijk verenigbaar met het stockeren van de losse materialen, zo is het bijvoorbeeld niet evident om aarde en strooizout op te scheppen vanop losse steenslag, vandaar wordt een deel in asfalt aangelegd.”

“Het College van Burgemeester en Schepenen is zich bewust van de huidige tendens naar ontharding en zet hier ook ten volle op in, waar dit mogelijk is. Er zal ook op diverse plaatsen, zoals onder meer Het Klokske in de Heirweg, voorzien worden in ontharding. Het CBS is akkoord met ontharding, maar dit moet vanzelfsprekend verenigbaar zijn met de praktische organisatie van de werking van de technische dienst”, besluit schepen Degroote.

Het punt werd op de jongste gemeenteraad weggestemd met vijf tegen zeventien stemmen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.