Ophogen beekvallei moet ongedaan gemaakt worden in Rumbeke, verkaveling krijgt groene invulling

Op de foto herkennen we Johan Bostoen, Piet Desmet, Chris Dewulf, Philippe Deprez, Ria Wyffels, Mieke Soete en Peter Hantson tijdens een actie tegen het opvullen en verkavelen van de beekvallei. (foto SB)© Stefaan Beel
Op de foto herkennen we Johan Bostoen, Piet Desmet, Chris Dewulf, Philippe Deprez, Ria Wyffels, Mieke Soete en Peter Hantson tijdens een actie tegen het opvullen en verkavelen van de beekvallei. (foto SB)© Stefaan Beel
Thomas Dubois

De beekvallei wordt in ere gehouden, met aandacht voor de natuur en overstromingsgebied. Dat vertelde schepen Nathalie Muylle op de gemeenteraad.

De afgelopen maanden werd het westelijk deel van de beekvallei geleidelijk aan opgevoerd en geëgaliseerd. “Na onderzoek bleek dit om een niet vergunde activiteit te gaan. Daarbovenop voerde de provincie rijtwerken uit waarbij de plantenresten langs de Babilliebeek worden gedeponeerd. Zo ontstaat een walletje tussen beek en beekvallei wat het waterbufferend vermogen van de beekvallei aanzienkijk beperkt. De twee samen zijn een belangrijke ingreep in dit gebied en heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding”, vertelt Eddy Demeersseman (Groen). “Er werden al vele klachten ingediend, maar er is nog niets gebeurd. Hoe komt dit? En hoe ziet de stad de evolutie van de beekvallei?”

Vorige week nog voerde Natuurpunt actie tegen het opvullen van de beekvallei, je leest er hier meer over .

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): “Een eerste klacht werd op 15 februari ingediend. Die werd meteen intern onderzocht en meegenomen. Op 19 maart is men ter plekke geweest. Onmiddellijk werd een ophoging vastgesteld van een aantal jaren geleden. Het gaat om een manifeste bouwovertreding. Er werden twee PV’s gemaakt, een voor de bouwovertreding en een voor milieu, omdat er materialen en steenbrokken werden gevonden”, klinkt het.

Bouwovertreding

“Covid heeft wat roet in het eten gegooid, doordat de twee gemachtigde agenten een tijdje buiten strijd zijn geweest. Juridisch zullen stappen worden gezet. We zijn onmiddellijk gesprekken gestart met ontwikkelaar en eigenaar. We hebben een mondeling engagement om die ophoping ongedaan te maken. Samen met de bouwinspectie en de politie hebben we een tijdslijn opgesteld waarin de betrokkenen het gebied in alle eer moeten herstellen.”

“Wat de toekomst betreft, dit is woongebied, woongebied Baetekruishof. Het eerste advies is gegeven. Het is de ambitie van de stad om te vergroenen, op te waarderen en de huidige boerderij gaan we behouden met een groene invulling. De beek en beekvallei zullen we in het plan herstellen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten