Openingsuren gemeentehuis halen Pittemse gemeenteraad

De gevaarlijke verkeerssituatie op de hoek van de Egemstraat en de Kokerstraat zal onderzocht worden en een oplossing zal uitgewerkt worden. © (Foto JG)
Redactie KW

Tijdens de Pittemse gemeenteraad op maandag 6 september kaartte de oppositie het feit aan dat de gemeentelijke diensten nog steeds enkel via afspraak bereikbaar zijn. Ook de verkeersveiligheid in de Egemstraat stelden ze in vraag.

Tijdens de variaronde van de raadszitting stelde Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem) nadrukkelijk de vraag hoe lang de gemeentelijke diensten nog uitsluitend op afspraak bereikbaar zullen zijn. “We begrijpen ten volle dat deze maatregelen in volle coronacrisis nodig waren, maar we vragen ons af of het geen tijd wordt om dit, nu de regels versoepelen, weer aan te passen. Voor heel wat mensen is het nu immers moeilijk om de gemeentelijke diensten te bereiken.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) gaf hier antwoord op. “Een bevraging de voorbije maanden leerde ons dat er weinig klachten waren. Op dit moment werkt de Algemeen Directeur ook, samen met het managementteam, aan een voorstel om de gemeentelijke diensten via een soort van ‘gemengd systeem’ bereikbaar te maken. Deze zouden dan op bepaalde momenten vrij toegankelijk zijn en op andere momenten op afspraak werken. Het voorstel zal ook met het personeel bekeken worden om zo tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen.”

Gevaarlijke situatie

Oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) stelde zich vragen bij de gevaarlijke verkeerssituatie op de hoek van de Egemstraat en de Kokerstraat. “Voor wie vanuit de Kokerstraat komt is het onmogelijk om het tegemoetkomend verkeer te zien dat van de Egemstraat komt. Dit schept een zeer gevaarlijke situatie, vooral voor wie richting de Markt wil afdraaien en ik denk hier dan vooral aan de fietsers. Ik signaleerde het probleem reeds begin augustus aan het schepencollege.”

“We hebben uw melding zeker ter harte genomen en hebben reeds een aantal stappen ondernomen.” antwoordde burgemeester Delaere hierop. “Eerstdaags komt een terzake gespecialiseerde coach langs om alles te analyseren en gepaste oplossingen voor te stellen. De situatie ter plaatse is immers complexer dan je denkt en er moet dan ook een permanente oplossing komen die de veiligheid kan garanderen.”

In de rand hiervan gaf de burgemeester ook nog aan dat de komende maanden werk zal gemaakt worden van de concrete afwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan. “We denken dat een eerste ontwerp voor februari 2022 zal zijn. Dit ontwerp zal dan afgetoetst worden met de stuurgroepen en de bevolking en we denken dat het definitieve plan tegen juni volgend jaar op de gemeenteraad zal kunnen komen.” (JG)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.