Open VLD stelt zich vragen over meerkost van De Kring

Sophie Gruwez vraagt zich af waarom de meerkost blijft oplopen van de kring.© MD
Sophie Gruwez vraagt zich af waarom de meerkost blijft oplopen van de kring.© MD
Redactie KW

Tijdens de jongste gemeenteraad, die totaal onaangekondigd een half uur eerder begon, stelde Sophie Gruwez (Open VLD) een aantal vragen over de stijgende uitgaven voor gasthof De Kring op het Bertenplein, dat door de stad werd aangekocht als lokaal voor verenigingen.

“De Kring werd aangekocht in afwachting van de ingebruikname van de culturele infrastructuur op de Vroonhofsite. Het was de bedoeling op korte termijn en met beperkte middelen De Kring in te richten als het huis van de verenigingen. Het vorige meerjarenplan voorzag in een budget voor aankoop en renovatie van ruim 1 miljoen euro, aangevuld met 160.000 euro uit de verkoop van het dienstencentrum (Deken De Bolaan, red.) of samen 1,25 miljoen euro. De termijn om De Kring gebruiksklaar te krijgen was bepaald op eind 2021”, zei Sophie Gruwez.

“Wij zijn voorstander van het project, maar in een vorig gemeenteraad vroeg ik of dit allemaal wel realistisch was. In het plan dat nu voorligt worden er voor iets meer dan 1 miljoen euro aan nieuwe investeringsuitgaven ingeschreven waarbij de inrichting van De Kring de belangrijkste uitgave vormt. Op heden kostte het project aan de Poperingenaren al 850.000 euro (aankoop gebouw), plus 50.000 euro (studie en ontwerp), plus 17.500 euro (aankoop binnentuin), samen goed voor 917.500 euro. De uitvoeringstermijn is met enkele jaren opgeschoven. Nu spreekt het plan van één miljoen euro extra, waarvan het grootste deel naar De Kring gaat. Van waar deze aanzienlijke meerkost?”

“Oorspronkelijk was voorzien dat de stad twee keukens in het gebouw zou financieren: de keuken in het restaurant en een leskeuken met (mobiel) kookeiland. We blijven met deze keukens in onze maag zitten. In de latere concessieovereenkomst, die op de gemeenteraad van juli werd besproken, werd de investeringskost voor de keuken in het restaurant doorgeschoven naar de concessiehouder. Dat zou dus een besparing op de uitgaven moeten betekenen. Waarom moet er een leskeuken met mobiel kookeiland komen? Hoeveel verenigingen zijn hier vragende partij voor?”, vroeg Sophie Gruwez zich af.

Meerkosten

Schepen Loes Vandromme (CD&V) antwoordde: “Nooit was onze bevolking zo enthousiast, als toen wij De Kring aankochten. Op sociale media waren niets dan positieve reacties te lezen. We zullen, zeker in deze tijden, alles doen om onze verenigingen te ondersteunen. Goede infrastructuur is een van grondvoorwaarden. We zijn volop bezig met De Kring, maar nu en dan duiken er meerkosten op. Zo bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid, met nu drie trapjes naar de voordeur. De architect stelde problemen vast met de stabiliteit, en met het installeren van een lift. Ook moeten de elektrische installaties volledig herzien worden. Nu zijn er verdeelkasten verspreid over het hele gebouw. Die moeten allemaal samen gebracht worden, en de leidingen komen onder de vloer.”

“De concessiehouder moet zelf instaan voor de kost van de keuken van het restaurant. Dat staat zo in het contract. En natuurlijk is er een aparte leskeuken nodig. De leskeuken in het Dienstencentrum Deken De Bolaan, dat wordt verkocht, is een van de drukst bezette stadsgebouwen. Ook elk dorpshuis beschikt over een leskeuken, die veel gebruikt wordt. Het is nog te vroeg voor uw andere vragen, maar we zullen de raad zeker op tijd inlichten.”

“Het geheel moet klaar zijn tegen eind 2022. We hadden al voorbereidende gesprekken met de verenigingen die De Kring zullen gebruiken. Voor de uitbatingconcessie is er belangstelling, er waren al gesprekken met enkele kandidaten”, besloot schepen Loes Vandromme.

(AHP)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.