Oostrozebeekse boeren protesteren tegen stikstofakkoord voor gemeenteraad

© JCY
Julien Cluyse
Julien Cluyse Medewerker KW

Het gevoerde stikstofbeleid is ook bij de Oostrozebeekse boeren in het verkeerde keelgat geschoten. Met een vijftiental tractoren kwamen ze naar het dorpsplein afgezakt om pal voor de gemeenteraadszitting het college van burgemeester en schepen alsook de gemeenteraadsleden te confronteren met hun grieven.

De boeren slaagden erin schepenen en raadsleden aan te spreken en hen erop te wijzen dat het gevoerde stikstofbeleid verkeerd zit en de boeren alle toekomstperspectieven ontneemt.

Jonge landbouwer Edward Verstraete mocht even zijn ongenoegen uiten. “Wij vragen aan de gemeenteraad van Oostrozebeke met aandrang aan te kloppen bij de Vlaamse regering en volgende punten aan te kaarten. De Vlaamse regering moet ervoor zorgen dat het gevoerde beleid uitgaat van een goede onderbouwing. Daarom vragen wij een grondig ecologisch onderzoek zodat de keuzes worden gemaakt op basis van wetenschappelijk aangetoonde feiten.”

Afspraken nakomen

“Bovendien moet de Vlaamse regering haar gemaakte afspraken uit het verleden na komen ten aanzien van verleende vergunningen en de ontheffing van nulbemesting in groene bestemmingen. De regering moet zich opstellen als een betrouwbare partner voor de landbouwsector in het stikstofdossier en zo de bestaande onzekerheid voor deze bedrijven weg nemen.”

“De overheid moet ook meer mogelijkheden voorzien wat betreft toegelaten technieken. Op die manier hebben de landbouwers keuzemogelijkheden om hun stikstofemissies te reduceren zonder dat dit per definitie een afbouw in dierenaantallen moet betekenen.”

“Er moet ook evenredig rekening gehouden worden met stikstofemissies afkomstig uit het buitenland. Landbouw kan en mag niet als enige opdraaien voor het stikstofprobleem”, aldus landbouwer Edward Verstraete.

Verklappen we ten slotte nog dat deze actie uitging van de nog piepjonge landbouwraad die hiermee wil aantonen dat op de gemeente met hen moet rekening houden.

(CLY)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.