https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Ook De Panne krijgt nieuwe burgemeester: Ann Vanheste vervangt Bram Degrieck

Bruno Dequeecker (derde schepen), Cindy Verbrugge (tweede schepen), Johan Blieck (vierde schepen), Pol George (schepen/voorzitter Bijzonder Comité Sociale dienst), Ann Vanheste (burgemeester), Marc Hauspie (voorzitter gemeenteraad) en Ann Woestijn (eerste schepen). © MVO
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Maandag hebben de oppositiepartijen (Lijst Burgemeester, bestaande uit Vooruit/DAS en CD&VPlus) een collectieve constructieve motie tot wantrouwen tegen het huidige college van burgemeester en schepenen van De Panne ingediend, met de steun van Marc Hauspie, onafhankelijke voorzitter van de gemeenteraad en Cindy Verbrugge (N-VA). Dat betekent dat De Panne vanaf 24 augustus een nieuw gemeentebestuur krijgt, met Ann Vanheste als nieuwe burgemeester.

Aanleiding om het huidige beleidsteam te vervangen, was volgens de partijen Vooruit/DAS, CD&VPlus en N-VA onder meer de afbrokkeling bij de meerderheid van het huidige zetelende schepencollege. Op dinsdag 24 augustus zullen de raadsleden op de extra gemeenteraad en OCMW-raad moeten stemmen over de nieuwe bestuursploeg, die is samengesteld uit de Lijst Burgemeester (DAS en CD&VPlus), N-VA en die het roer zal overnemen met de steun van Marc Hauspie (onafhankelijk).

Aansluitend zullen de nieuwe burgemeester en schepenen hun eed afleggen: Ann Vanheste wordt burgemeester, Ann Woestijn eerste schepen, Cindy Verbrugge tweede schepen, Bruno Dequeecker derde schepen, Johan Blieck vierde schepen en Pol George vijfde schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Marc Hauspie blijft voorzitter van de gemeenteraad en zal het democratische proces bewaken.

Nieuw decreet

“We hebben inderdaad gebruik gemaakt van een nieuw decreet dat ons toelaat om tijdens een legislatuur nieuwe coalities te vormen”, legt Marc Hauspie uit. “Concreet betekent dit dat we een collectieve constructieve akte van wantrouwen hebben ingediend bij de algemeen directeur wiens taak het dan is om deze voor te leggen aan de voorzitter van de gemeenteraad, in casu mezelf, om die al dan niet ontvankelijk te verklaren. De motie is dus ontvankelijk verklaard en zal ter stemming worden voorgelegd op de gemeenteraad van dinsdag 24 augustus.”

Geen eigenbelang

Ann Vanheste, die voor deze bestuursperiode ook al burgemeester was in De Panne, weerlegt de roddels over de ruzies tussen CD&VPlus en Vooruit/DAS en over de postjespakkerij die haar verweten wordt. “Dat klopt absoluut niet. We werken net heel goed samen, in een ongedwongen sfeer en het gaat helemaal niet om eigenbelang of postjespakkerij. Ik heb trouwens heel goed nagedacht of ik de draad weer zou opnemen als burgemeester, want ik had het roer en mijn eigen leven intussen al een beetje omgegooid. Maar ik zie het als mijn taak en een verplichting aan alle burgers. We hebben hierover met alle partijen samengezeten en alles grondig besproken in een goede sfeer.”

“Het leidmotto van de gemeente is ‘HAKA’, wat staat voor ‘het kan anders’”, vult Johan Blieck aan. “Belangrijk is dat de ontsporende financiën weer op het goede spoor worden gezet en dat kan enkel door de juiste keuzes te maken. Door opnieuw te bekijken welke projecten er moeten worden uitgevoerd en welke afgevoerd, door ervoor te zorgen dat er een overschot komt op de lopende rekening en geen tekort zoals nu.”

Geen logiestaks

“We willen ook geen 10 miljoen extra lenen zoals voorzien op de begroting van 2022 en we willen in deze toch al zo moeilijke coronaperiode en daardoor economische crisis voor onze ondernemers absoluut geen logiestaks invoeren. We kiezen wel voor projecten die al in de vorige legislatuur op de to-dolijst stonden: de uitvoering van de werken in de Dumontwijk, het fietspad Veurne-De Panne, de Duinkhoekstraat heropstarten, het afvalbeleid en het leegstandbeleid…”

“Het creëren van een aangename look-and-feel in onze gemeente is een uitdaging voor collega Dequeecker. Collega Pol George start een dossier om de totaliteit van de kinderopvang te analyseren… Tot slot zijn we er allemaal van overtuigd om opnieuw een professionele samenwerking met de administratie te starten en samen een realistische en realiseerbare koers te varen.”

Afbrokkeling meerderheid

Cindy Verbrugge is de spil in het hele verhaal. Als enige N-VA-raadslid had zij de sleutel in handen. “Sinds 12 augustus hebben we ons bewust van alle commentaar onthouden om geen olie op het vuur te gooien. We hadden gehoopt toch nog in gesprek te treden met Bram Degrieck, het Plan-B en ACT!E, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd. Vanaf dag één hebben we pogingen ondernomen om gemotiveerd in dialoog te gaan.”

“We merkten de afbrokkeling binnen de meerderheidscoalitie met de uitstap van notaris Serge Van Damme, van Marc Hauspie en het overlijden van Pascal Demuysere. Er was helemaal geen sprake van teamwerk, want op al onze agendavoorstellen kregen we steevast als antwoord ‘waarvan akte’. Zo werd onze gemeente de facto onbestuurbaar. Wel waren er vaak opbouwende gesprekken met een aantal raadsleden van de meerderheidscoalitie.”

Financiële flaters

Een belangrijke reden voor het indienen van de collectieve constructieve motie van wantrouwen tegen het huidige college is volgens de nieuwe meerderheid het ontsporende financiële beleid. “Waar zal dat eindigen?”, stelt Cindy Verbrugge. “Wie zal al die roekeloze uitgaven en beslissingen blijven betalen? De belastingbetalers, de inwoners van onze gemeente! Bovendien is er een groeiende ontevredenheid bij het personeel over de stijgende werkdruk, onrealistische deadlines, misverstanden… Er is nood aan een duidelijk beleid waar beslissingen worden gerespecteerd en administratief correct kunnen worden opgevolgd.”

Lokale economie

“Het toerisme in De Panne is al ruim een jaar een lege doos en kreunde de voorbije periode als gevolg van de gezondheidscrisis, net als de lokale economie”, vervolgt schepen Verbrugge. “Ik denk ook aan het plan om de dienst toerisme te vestigen op de site Cordial en Huyze Lenaers in de Zeelaan, en daarnaast nog een extra pand te willen aankopen, wat getuigt van echte grootheidswaanzin!”

“Ook het sociale beleid moddert na twee jaar nog altijd aan en elke evaluatie ontbreekt. Wij storen ons ook aan de nonchalante omgang met het democratische proces: het advies van een aantal adviesraden wordt flagrant naast zich neergelegd. We stellen ook vast dat de relaties met hogere overheden en politieke instanties zijn vertroebeld en dat het wederzijdse vertrouwen tussen het bestuur en vele publieke en private partners is verziekt, wat vaak resulteert in hoogoplopende juridische kosten.”

Nieuw beleidsplan

“Het nieuwe beleidsteam wil verder op korte termijn de begroting in evenwicht brengen, de voetpaden in de Zeelaan aanpakken, een uitrol creëren van een parkeerbeleid en mobiliteitsplan, een krachtig toeristisch en cultureel programma presenteren, de fiets- en algemene veiligheid optimaliseren, relaties met private partners en overheden herstellen en versterken, (overbodig) patrimonium heroriënteren, het dossier ‘omleidingsweg’ van nabij opvolgen, het scoutsgebouw zo snel mogelijk realiseren, het skatepark en jeugdhuis snel inrichten…”

Burgemeester Bram Degrieck reageerde onmiddellijk met een persnota: “Bij het versturen van de agenda voor deze gemeenteraad dienen de nodige stukken (motie; akte) te worden bijgevoegd. Deze stukken zullen grondig geanalyseerd worden en zullen onze reactie op het initiatief van de protagonisten bepalen. Onze reactie zal morgen, dinsdag 17 augustus worden medegedeeld aan de pers tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van De Panne, om 11 uur. Deze persconferentie zal ook via een Facebook-live sessie kunnen worden gevolgd door de bevolking van onze gemeente.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.