Nieuwe verkaveling is voer voor discussie op Pittemse gemeenteraad

De oppositie plaatste grote vraagtekens bij de plannen van de gemeente voor een nieuwe verkaveling in het gebied naast de bufferbekkens.© foto JG
De oppositie plaatste grote vraagtekens bij de plannen van de gemeente voor een nieuwe verkaveling in het gebied naast de bufferbekkens.© foto JG
Redactie KW

Tijdens de gemeenteraad op maandag 3 mei plaatste oppositiepartij NieuwPittemEgem grote vraagtekens bij de plannen van de gemeente voor een nieuwe verkaveling langs de Plaatsmolenweg. Vooral het overstromingsgevaar baart de partij zorgen.

Eind april maakte de gemeente bekend dat midden mei de WVI zal starten met de realisatie van een nieuwe verkaveling tussen de bufferbekkens en de Plaatsmolenweg. Oppositiepartij NieuwPittemEgem kantte zich in het verleden al tegen deze plannen omdat zij het risico op waterellende te groot vindt.

Oppositieraadslid Renzo Callant (NieuwPittemEgem) stelde de plannen dan ook opnieuw nadrukkelijk in vraag. “Wij stellen ons allereerst vragen bij de aanleg van een verkaveling in een gebied waar in 2005 en 2014 zware overstromingen waren. We snappen dan ook het risico niet dat de gemeente hier wil nemen. In eerste instantie zou het om 31 loten gaan in het gebied naast de bufferbekkens, maar in een latere fase zou het hele stuk tussen de Egemstraat en de Koolskampstraat met nog eens 150 huizen volgebouwd worden. Vorig jaar in oktober werd ons meegedeeld dat alles ging afhangen van een watertoets van Fluvius, waarvan wij tot op de dag van vandaag de resultaten nog niet gezien hebben. Versta ons niet verkeerd, wij staan zeker achter de groei van het aantal inwoners en het aanbieden van nieuwe woningen, maar zijn van mening dat dit niet het geschikte gebied is.”

Extra buffering

“Ik wil allereerst aangeven dat dit gebied geen overstromingsgebied is”, reageerde schepen van Omgevingsvergunning en Wonen Denis Fraeyman (CD&V). “Enkel de strook net naast de bufferbekkens is overstromingsgebied. Het gebied maakt ook deel uit van een bredere watertoets van Fluvius voor de hele gemeente en het risico werd uitvoerig bekeken. Dit heeft ons doen besluiten om een zeer ruime buffercapaciteit te voorzien, die het viervoud is van wat door de provincie voorgeschreven wordt. De huidige plannen behelzen enkel de eerste 31 loten. De eventuele latere uitbreidingen kunnen gemakkelijk nog tien tot twintig jaar op zich laten wachten. Ik wil ook benadrukken dat dit voor de gemeente zo goed als de enige mogelijk is om nog voldoende betaalbaar wonen te kunnen aanbieden. Het is ook zo dat al 80 gezinnen interesse toonden om hier te bouwen, waaronder om en bij de 40 Pittemse.”

“Ik wil nog aangeven dat het nieuwe bufferbekken volledig los staat van de bestaande bekkens en dus geen extra druk op de bestaande bekkens kan geven”, vulde schepen voor Waterbeleid Chris Marreel (CD&V) aan. “Door heel wat maatregelen wordt momenteel het hemelwater stroomopwaarts in de gemeente afgeremd en gecontroleerd afgevoerd naar de lager gelegen gebieden, wat de druk op de bufferbekkens aanzienlijk wegneemt.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.