Nieuwe tribune voor KSV Oostkamp

De oude tribune voldoet niet meer aan de normen.© GST
De oude tribune voldoet niet meer aan de normen.© GST
Redactie KW

Op 18 maart keurde de gemeenteraad van Oostkamp een renteloze lening en een kapitaalstoelage aan KSV Oostkamp goed voor het oprichten van een nieuwe tribune met kleedkamers.

KSV Oostkamp is vragende partij om het aanbod en voorzieningen op hun bestaande terreinen in het domein De Valkaart uit te breiden om de toevloed van nieuwe leden op een passende manier te kunnen ontvangen. De gemeente wil er graag voor zorgen dat KSV Oostkamp zijn werking ten dienste van de gemeenschap kan uitbouwen.

KSV Oostkamp is met meer dan 400 spelende leden een zeer bloeiende sportvereniging met een succesvolle A-ploeg die in 3de amateurklasse speelt.

De Koninklijke Nationale Voetbalbond (KNVB) heeft een aantal eisen waaraan de tribune van KSV Oostkamp momenteel niet voldoet. Er is een nieuwe tribune nodig. KSV Oostkamp wil van de gelegenheid gebruik maken om onder de nieuwe tribune voldoende kleedruimtes, verzorgingsruimte te voorzien om de spelers en bezoekende ploegen op een passende manier te kunnen ontvangen.

KSV Oostkamp kan dit niet helemaal zelf financieren. En daarom is gemeente Oostkamp bereid om enerzijds een investeringstoelage van 500.000 euro voor het oprichten van de kleedkamers toe te kennen en daarnaast een renteloze lening van maximum 300.000 euro, terug te betalen over een termijn van 20 jaar.

Burgemeester Jan de Keyser: “Het gemeentebestuur is er zich bewust van dat de vereniging een belangrijke bijdrage levert aan het maatschappelijke leven in de gemeente en op die manier een wezenlijke steun aan het realiseren van de doelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 levert.”

Nieuwe lokalen voor Joc en Boulodroom

Het huisvesten van het Joc en de Boulodroom, die in een eerste versie onder de tribune hun nieuw lokaal zouden krijgen, werd finaal niet weerhouden. Daarom heeft het CBS beslist om de dossiers los te koppelen en uit te kijken voor een oplossing voor het JOC en de Boulodroom en eventueel ruimte voor FLACC op een andere plaats in de Valkaart te voorzien. De ambitie is om in de huidige legislatuur daarvoor al de eerste stappen te zetten. Om dit te realiseren is twee keer 125.000 euro voorzien in 2021. (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.