Nieuwe school en park doet Bikschote opveren

©Philippe Corneillie (Foto PCO)
©Philippe Corneillie (Foto PCO)
Redactie KW

Bikschote ondergaat een metamorfose. Tijdens de eerste digitale infovergadering kreeg men een visie op de aanpak van de leefbaarheid van het dorp.

De eerste digitale infovergadering is een feit in Langemark-Poelkapelle en sterker een schot in de roos. Voor eerdere fysieke infosessies in andere dorpen kwam nauwelijks volk opdagen. Nu volgden wellicht 50 personen via teams de lange termijn visie op het dorp van Bikschote. De inhoud werd positief onthaald.

Dominiek Vancolen, afdelingshoofd Wonen, had 2 ruimtelijke omgevingsvisies ontwikkeld met de publieke infrastructuur van Bikschote. Dat zijn de gebouwen van KSA, OC Mariazaal, de BKO, de kleuterschool, de basisschool en de St.-Andreaskerk.

In piste 2 bleef de kerk behouden en zou een OC komen op het terrein van de kerk. Piste 1 kon op meer geestdrift van het college en de luisteraars rekenen met een nieuw OC op het terrein van de school zelf. De winst wordt gepuurd, naar analogie met de aanpak van de basisschool in Poelkapelle, uit het delen van ruimtes. Op het huidige schoolterrein zou een nieuw schoolgebouw opgericht worden met gedeelde ruimtes voor verenigingen, OC, toiletten, refter. Schepen Dominique Cool zag bijkomende voordelen in de aantrekkingskracht van een nieuwbouwschool, met plaats voor een OC en ruimte voor liturgie. “Het OC zou ook aangewend worden als turn- of feestzaal. Nieuwbouw biedt het voordeel van goedkopere energieprestaties, ventilatie en minder onderhoudskosten om de oude gebouwen op orde te houden. Bovendien is het sanitaire blok niet meer conform de huidige normeringen. Ook voor de toegankelijkheid en de mobiliteit dienen zich veiligere alternatieven aan om de kinderen naar school te brengen dan vandaag mogelijk is. Daarnaast subsidieert het agentschap voor infrastructuur voor scholenbouw 70%. Dat betekent voor de gemeente dat we de middelen van circa 2 miljoen euro efficiënter kunnen inzetten.”

Onderwijsschepen Peter Vantomme voegde er wel aan toe dat het leerlingenaantal een belangrijke parameter is voor goedkeuring. Er zijn 54 kinderen ingeschreven in de gemeentelijke kleuter- en basisschool. “Naar 2022 is de prognose positief en zouden we 58 kinderen mogen verwelkomen.” Maar belangrijker: een bouw zou al kunnen starten binnen 6 jaar. Een ander gevolg van de keuze is dat de KSA onderdak zou krijgen in de kleuterschool.

Van kerkhof naar park

Voor het kerkhof rond de St.-Andreaskerk werd maandag op de gemeenteraad al het fiat gegeven aan een stappenplan voor ontruiming. Het deel tussen de kerk en de kant van de school zou tegen 2050 sluiten. De andere zijde tegen 2030. Dat biedt perspectief om daar een park van te maken. Voor de kerk stelt het college voor om kerkrelicten te behouden. “Dat kan zijn om kerkgevels te laten staan en met groen te laten begroeien of bijvoorbeeld de toren te laten staan. Dat laatste zou onderhoudskosten vergen”, liet Dominique Cool voorbeeldfoto’s passeren. “Het behoud van de toren kan helpen voor het toerisme.”

Er waren felicitaties voor de lange termijn voorstellen van het college voor een leefbaar en modern dorp. Een vertegenwoordiger van de kerkfabriek snakt naar duidelijkheid. “We schuiven de problemen al 20 jaar voor ons uit. Laat ons nu beslissen.”

Het was wat gniffelen met de voostellen om met woonpercelen te schuiven van de Madonna en Poelkapelle naar Bikschote. “Geen huizen, betekent geen papa’s en mama’s en kindjes voor de school. Ik vraag wat solidariteit van Poelkapelle”, vroeg Eddy Dejonckheere. “Enkel de hoofddorpen Langemark en Poelkapelle zijn geselecteerd om nog beperkt aan woningbouw te doen en de nadruk ligt nu op inbreiding”, schatten enkele schepenen het voorstel als onhaalbaar in.

Wat toch wel voor een klein beetje spanning zorgde, is een nieuw onderdak voor de KSA. Bij de aanvang van de legislatuur en de opmaak van het meerjarenplan werd geopteerd als de KSA niet in de kerk kon een nieuwbouw zou geplaatst worden. Dat wordt nu niet weerhouden. De tijdshorizon bedraagt 6 à 7 jaar. De KSA liet horen dat die tijdsspanne te lang om in de huidige accommodatie te overbruggen in afwachting van de leegstaande kleuterklassen. Dominique Cool wou zo weinig mogelijk centen verliezen aan tussentijdse oplossingen om het voorziene eindbudget niet in het gedrang te laten komen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem wou ter plekke gaan kijken om te zien welke alternatieven mogelijk zijn.

De burgemeester voelde aan dat er genoeg “support” aanwezig was om piste 1 verder te ontwikkelen en de bezorgdheid van het KSA-onderkomen te bekijken. Over het soort kerkrelict kwam geen duidelijkheid.

(PCO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.