https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Na eerder tumult nu rustige gemeenteraad: “Fluiten en brullen helpt De Panne niet vooruit”

Arne Debaeke zetelt voortaan als onafhankelijk raadslid. © Myriam Van den Putte Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Het werd een opvallend rustige gemeenteraad maandagavond in De Panne. Na alle tumult en het ontslag van Ann Vanheste die amper een week lang burgemeester was, ging het er kalm aan toe. De gemeenteraadsleden die van het toneel zijn verdwenen werden vervangen door twee nieuwkomers.

Opvallende afwezige tijdens de gemeenteraad was schepen Cindy Verbrugge (N-VA) die zich liet verontschuldigen. Ook de stoelen van oppositieraadsleden Christophe Delrive, Johan Blieck en Bruno Dequeecker bleven leeg.

Stephane Bonte (45) stelde zich in 2018 mee kandidaat op de lijst van ACT!E en legde maandagavond de eed af als vervanger van gemeenteraadsvoorzitter en raadslid Marc Hauspie die recent ontslag nam. Samen met zijn vrouw runt hij het dienstenchequebedrijf Quality Time. Op politiek vlak wil hij vooral mee zijn schouders zetten onder het parkeerbeleid en zich mee engageren voor een veilige en nette gemeente De Panne.

Onafhankelijke

Patrick Annys die mee op de Lijst Burgemeester stond bij de vorige verkiezingen krijgt het zitje van Ann Vanheste die de avond van de vorige gemeenteraad haar ontslag indiende. Patrick is momenteel al lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en hij was ook het bekende gezicht van de evenementenploeg die zich inzette bij de Driedaagse van De Panne.

Tot slot kondigde gemeenteraadslid Arne Debaeke van oppositiepartij DAS aan dat hij voortaan als onafhankelijke zal zetelen. “Na een periode van spektakelpolitiek, het zaaien van verdeeldheid en een 10 tegen 10 +1 meerderheid ben ik ervan overtuigd dat ik de inwoners van Adinkerke en De Panne het best kan dienen als onafhankelijk gemeenteraadslid”, meent Arne. “Dit houdt voor mij in dat alle ingediende punten samen worden overlopen en dat er echte inspraak is van onze inwoners. We moeten nu ‘vooruit’ met onze gemeente.”

Fluiten en brullen

Het raadslid hoopt ook duidelijkheid te krijgen rond de financiële gezondheid van de gemeente en in welk mate het belastinggeld wordt ingezet om de inwoners te helpen. “Ik ben ervan overtuigd dat een goed bestuur op lokaal niveau onze inwoners maximaal kan dienen als er een open politieke ingesteldheid heerst, dit over alle partijgrenzen heen. Door te fluiten en te brullen zal men de toekomst van De Panne en Adinkerke niet beter maken. Echte inspraak van en betere transparantie naar onze bewoners toe gevolgd door een correcte uitwerking van onze gemeentediensten staat voorop.”

“Als vader van 2 kinderen wens ik mij maximaal in te zetten voor onze jongeren. Ik blijf mij superpolitiek engageren voor de bewoners, bezoekers en ondernemers van Adinkerke en De Panne en ben ervan overtuigd dat ik als onafhankelijk politicus Adinkerke en De Panne beter kan dienen.”

Herverdeling bevoegdheden

Intussen zijn ook de bevoegdheden in het college van de burgemeester en schepenen herverdeeld.

Bram Degrieck, burgemeester: “De bevoegdheden van collega Verbrugge werden verdeeld onder de andere collega’s van het college, nadat die haar eerder ontnomen werden. Dit betekent dat elk van ons een tandje bijsteekt. We zullen dat met plezier en bijzonder veel drive doen. Bovendien werden een aantal bevoegdheden herschikt zodat er een betere afstemming is tussen de desbetreffende schepenen en de directies Ruimte, Sociale Zaken en Recreatie & Ondernemen.”

Volgende verdeling is nu van toepassing: Bram Degrieck, burgemeester: Burgerlijke stand, brandweer, politie, kieszaken, bevolking, militie, volksgezondheid, rechtszaken, erediensten, veiligheid, administratie, mobiliteit en verkeer, Omgeving en Ruimtelijk Beleid, , Externe Relaties, Communicatie (enkel organisatie, niet de inhoud) en Preventie & GAS. Wim Janssens, eerste schepen: Openbare Werken, Openbaar Domein, de technische diensten, Afvalbeleid, gemeentelijke Patrimonium, Landbouw, Visserij, Waters en Bossen, Dierenwelzijn en Natuur & Duurzaamheid. De eerste schepen zal desgevallend fungeren als plaatsvervangend burgemeester. Cindy Verbrugge, tweede schepen: geen bevoegdheden. Stéphane Buyens, derde schepen: Toerisme, Lokale Economie, Parkeerbeleid, Sport, Jeugd en Onderwijs. Nicolas Luyssen, vierde schepen: Financiën, Cultuur, Subsidiologie, Woonbeleid, Erfgoed, Bibliotheek & Spelotheek, ICT & Digitalisering. Michèle Vandermeeren, vijfde schepen: Sociale Zaken, Welzijn, Inburgering en Senioren, Armoedebestrijding en Buitenschoolse Opvang. De bevoegdheid Personeel blijft tot nader order een collectieve bevoegdheid.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.