N-VA wil extra gemeenteraadscommissie: “Doorlichting huidige beleid is negatief ”

Fractieleider van N-VA Gijs Degrande stelt het huidig beleid in vraag. © Regi
Redactie KW

Een doorlichting door het bureau Idea Consult blijkt erg negatief te zijn voor het gemeentebestuur, vindt de N-VA. De partij vraagt een uitgebreide toelichting van dit onderzoeksrapport tijdens een extra gemeenteraadscommissie en roept de huidige beleidsploeg op tot actie.

“Er ontbreekt een langetermijnplanning rond infrastructuur, zowel naar onderhoud als naar financiën”, klinkt het bij N-VA-fractieleider Gijs Degrande. “Het resultaat van de meerderheid is allesbehalve fraai. We vragen ons af of er nog enige financiële marge is voor bijkomende infrastructuur in de toekomst. Er blijkt geen proactief patrimoniumbeheer te zijn. De huidige bewindsploeg heeft te weinig aandacht voor de mogelijkheden en de beschikbare middelen, wat zorgt voor een grote druk op de draagkracht van de medewerkers.”

Volgens Gijs Degrande is er een groot verloop bij het gemeentepersoneel. “Vacatures geraken niet ingevuld. Er is druk op de dagelijkse werking, er zijn geen back-upmogelijkheden en er is weinig ruimte om bij te scholen. Ook wordt nu duidelijk dat er geen visie of beleid is op financieel vlak. Dat is ook het geval op het vlak van bestuur en organisatie. Ondanks de urgentie komt er geen reactie van de burgemeester en schepencollege. Wij roepen dan ook op tot actie en willen constructief meewerken aan duurzame oplossingen. Het gemeentelijk bedrijf moet een transparante en slagkrachtige organisatie worden met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid. We moeten omgaan met de publieke middelen als een goede huisvader”, besluit Gijs Degrande zijn betoog.

Paniekzaaierij

Volgens burgemeester Jos Sypré (CD&V) is de blijkbaar zorgwekkende doorlichting van het beleid een enge en bovendien foutieve interpretatie van de studie, die alleen maar zorgt voor paniekzaaierij.

“We hebben zelf een bestuurskrachtmeting uitgevoerd om de situatie in Beernem op vandaag in kaart te brengen”, repliceert de burgemeester. “Het doel is om zicht te krijgen op waar we op vandaag staan als lokaal bestuur en of we voldoende gewapend zijn voor de toekomst. Het getuigt juist van een goede visie om je eigen beleid in vraag te durven stellen. Idea Consult heeft ons daarbij begeleid. Er waren gesprekken met de gemeentelijke medewerkers en het schepencollege en daarbij stond ik erop dat de fractieleider van N-VA, Gijs Degrande, ook de kans kreeg om de mening van de oppositie te vertolken. Tijdens de vorige legislatuur, waar hij deel uitmaakte van de meerderheid, heeft hij het gemeentelijk bedrijf met een transparante en slagkrachtige organisatie en met een eigentijds personeelsbeleid mee in de steigers helpen zetten, wat hij nu in vraag stelt.”

Werkpunten

IDEA Consult kwam bij zijn onderzoek tot de volgende conclusie: Gegeven de middelen kwijt het bestuur zich van een pragmatische en degelijke manier van zijn taakstelling. Er is ook bij de inwoners een hoge mate van tevredenheid. Vanuit de (zelf)-evaluatie worden een aantal werkpunten aangeduid waar het bestuur nog stappen voorwaarts kan zetten en aan bestuurskracht kan winnen. Beernem is een financieel gezonde gemeente, die door een goed huisvaderprincipe over een beperkte schuldgraad beschikt. De schuldenlast is evenwel toegenomen door de geplande investeringen deze legislatuur. “Net zoals vele andere openbare besturen kampen wij met een aantal vacatures die moeilijk ingevuld geraken, zoals we bij de knelpuntberoepen problemen ondervinden”, voegt Jos Sypré eraan toe.

“Het schepencollege heeft 60.000 euro vrijgemaakt om de eerste noden van de opwaardering van het personeel te lenigen. Samen met andere gemeenten gaan we op zoek naar medewerkers, die we kunnen delen. Sedert enkele maanden hebben we samen met Oostkamp en Zedelgem een intergemeentelijke omgevingshandhavingsambtenaar in dienst, die uitstekend werk verricht. Het syntheserapport van de bestuurskrachtmeting zullen we bespreken met de leden van de gemeenteraad. Ik kijk al uit naar de opbouwende positieve reacties van N-VA Beernem”, besluit burgemeester Jos Sypré. (RB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.