N-VA vraagt extra gemeenteraad in Roeselare over de impact van inflatie en materialencrisis

Brecht Vermeulen. © (foto SB)
Thomas Dubois
Thomas Dubois Editieredacteur De Weekbode Roeselare – Izegem – Tielt

N-VA Roeselare vraagt een extra gemeenteraadszitting samen te roepen, waarin uitleg wordt gegeven over de impact van de inflatie en materialenschaarste op de stijging van de loonkosten van de stad, de stijging van de werkingskosten, de stijging van het budget voor het nieuwe stadhuis en op de belangrijkste investeringen. Daarnaast hopen ze op een overzicht van de maatregelen die de stad van plan is om te nemen om te zorgen dat de last voor de bewoners minimaal blijft.

“De gemeenteraad en de bevolking verdient het om nu te weten met welke ernst deze meerderheid aanpassingen zal doen in de begroting, investeringen zal uitstellen of niet uitvoeren, concrete acties niet of later te doen, in het licht van de economische crisis die op ons afkomt. Alhoewel technisch van aard, is deze zaak te belangrijk om deze enkel aan een vergadering van de Bijzondere Commissie over te laten. Ik heb hiervoor een toegevoegd punt gemaakt aan de agenda van de gemeenteraad”, aldus fractieleider Brecht Vermeulen.

Het is niet de eerste keer dat Brecht Vermeulen dit probleem aankaart op de gemeenteraad. Hij deed dit al bij de bespreking van de aanpaste MJP in december 2021. In België was de inflatie toen al gestegen van 0,46 % in februari 2021 naar 5,64 % in november 2021, dit was toen het hoogste niveau sinds juli 2008. De inflatie bedroeg in augustus al 9,94 %. De hoogste piek sinds maart 1976.

“De inflatie heeft o.a. invloed op de spilindex en dus op de sociale uitkeringen en overheidswedden. In de voorbije 9 maanden werden de uitkeringen en overheidswedden al vier keer verhoogd, telkens met 2%, terwijl het planbureau voorspelt dat die spilindexen in de volgende 10 maand nog eens vier keer zullen overschreden worden.”

Investeringen on hold

In maart 2022 antwoordde schepen Van Coillie dat de diensten de omvang van de kostprijsverhoging al hadden berekend, maar met de toen bestaande parameters. Alle schepenen waren bezig om te kijken waar het budget zou kunnen bijgestuurd worden om het in evenwicht te houden. Het zou de komende maanden duidelijk worden welke investeringen on hold stonden of vooruitgeschoven zouden worden.

“We zijn nu niet enkele maanden verder, maar een half jaar verder. De problemen van dure of onleverbare materialen en de inflatiecijfers zijn er alleen maar explosiever op geworden. We bevinden ons geenszins in een begrotingsjaar zoals alle andere omwille van die uitzonderlijke omstandigheden. Daarom denkt mijn fractie ook dat niet kunnen wachten tot op het einde van het jaar om met een nieuwe aanpassing van het Meerjarenplan te laten weten wat er nu verschoven wordt en wat niet. Men zegt mij dat bepaalde fietspaden niet of later zullen aangelegd worden, dat de kostprijs van het nieuwe stadhuis al met 8 miljoen zou gestegen zijn door de materialenschaarste en ontplofte inflatiecijfers, …”, aldus Brecht.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.