N-VA bekritiseert toekenning omgevingsvergunningen in Lendelede

© Frank Meurisse

Marnic Vandenbroucke (N-VA) uitte tijdens de gemeenteraadszitting van donderdag 23 juni kritiek op het gemeentebestuur. “Onze N-VA-fractie heeft ernstige twijfels over de manier waarop het schepencollege omgevingsvergunningen in agrarisch gebied toekent. De ene keer volgt men het advies van het departement Landbouw en Visserij, een andere keer dan weer niet. Dat lijkt ons sommige gevallen een politieke beslissing. Wij willen een gelijke behandeling voor alle burgers en bedrijven!”

De N-VA volgt in de gemeenteraad al sinds 2021 de toekenning van omgevingsvergunningen aan bedrijven en particulieren in agrarisch gebied op de voet. “Meer bepaald het toepassen van het advies van het Departement Landbouw en Visserij, dat er trouwens altijd nodig is in agrarisch gebied”, zegt Marnic Vandenbroucke. “In een bepaald dossier zegt het schepencollege dat het departement een autoriteit is wiens advies men dan ook volgt, terwijl men in een ander dossier ‘vergat’ advies te vragen aan landbouw en Visserij. En dan moest in dat laatste dossier het openbaar onderzoek zelfs nog opnieuw gedaan worden en was er dus ruim de tijd om advies te vragen aan het departement. Maar men heeft dat niet gedaan! Voor nog een ander dossier in dezelfde straat, over een nieuwe oprit naar een woning, werd dan wel weer advies gevraagd. Het was een negatief advies en dat volgde het schepencollege.”

Vernietigend advies niet gevolgd

Volgens de N-VA sprak het Departement Landbouw en Visserij zich in nog een ander dossier negatief uit over de regularisatie van een zonevreemd bedrijf. “Bovendien was er nog een bezwarend feit omdat de aanvrager het dossier opzettelijk anders had voorgesteld. Ondanks dit vernietigend advies kende het schepencollege de aanvraag toch goed. Het is duidelijk dat het al of niet toepassen van adviezen een beslissing van het schepencollege is en bijgevolg een politieke beslissing is. In de door N-VA geanalyseerde dossiers valt op dat de aanvragers van twee dossiers, waar het advies van het Departement Landbouw en Visserij niet werd gevolgd of zelfs niet gevraagd werd, nauwe banden hebben met het CD&V-bestuur. In één geval gaat het zelfs over een CD&V-mandataris. Is dat allemaal toeval?

Schepen reageert

Schepen Daan Mostaert reageert op de kritiek. “De aangehaalde dossiers werden nog behandeld door mijn voorganger Pedro Ketels”, zegt Daan. “Ik vind het totaal ongepast dat de N-VA het schepencollege beschuldigt van ‘clientelisme’ in die bepaalde dossiers. Iedere beslissing werd genomen op basis van het advies van de stedenbouwkundige dienst. Het advies van het Departement Landbouw en Visserij is ook niet bindend en een schepencollege is ook niet verplicht dat te volgen. In elk dossier kunnen er andere voorschriften zijn, andere elementen waardoor niet altijd dezelfde beslissing genomen wordt in soms gelijkaardige dossiers.”

“Voor wat ik aan kritiek hoorde van de N-VA moet ik ook zeggen dat ze bepaalde zaken, die in gesloten zitting op de gemeenteraad behandeld werden, naar buiten bracht. En dat men in een dossier ook nog openlijk zegt dat het om een mandataris van onze partij en lid van de Gecoro gaat, vind ik er al helemaal over. Dat is zoveel als de naam noemen van betrokkene, wat niet gedaan wordt bij de bespreking van dergelijke dossiers.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.