Mobiele camera in Vleteren onherstelbaar vernield

De nieuwe parking bij het voetbalterrein is bijna afgewerkt. © RVL
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op woensdag 28 september om 19.30 uur komt de gemeenteraad in Vleteren samen en dat is al geleden van 30 juni.

“De mobiele camera heeft intussen al diverse keren zijn nut bewezen inzake effectief bestrijden van zwerfvuilovertredingen. Jammer genoeg werd de camera kapot gemaakt door vandalisme rond het dorpshuis van Westvleteren. De camera werd zo hard beschadigd dat we geen beelden hebben van het vandalisme. Daarna is de camera ook niet meer te herstellen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

“De camera werd zo hard beschadigd dat we geen beelden hebben van het vandalisme”

Financieel directeur Joost Sampers maakte een stand van zaken op van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025. Een aantal opmerkelijke punten: in 2023 worden de Burgweg, de Zwartestraat en de Zuiddreef normaal onder handen genomen. “Of de drie straten allemaal zullen worden aangepakt, zal afhangen van de afrekening van de wegenwerken in 2022. Door wat meerwerken en prijsherzieningen zal deze kost wat hoger liggen dan de eigenlijke aanbesteding”, aldus Joost Sampers.

Voetbalterrein

Er werd een dossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om De Meestersmolen te herstellen en enkele zaken te vernieuwen zoals de trap, het dak, schilderwerken. De werken zullen normaal gezien starten in het najaar van 2022. De nieuwe parking bij het voetbalterrein is bijna afgewerkt. Er moet nog gras worden gezaaid en daarna kan deze in gebruik worden genomen.

Voor de mandatarissen van de gemeente en het OCMW wordt een pensioenfonds opgestart.

Kerkfabrieken

De budgetwijzigingen voor de kerkfabrieken worden voorgelegd. Sint-Amatus Oostvleteren betreft verschuivingen bij de exploitatie uitgaven en een kleine wijziging van een investeringsuitgave. De gemeentelijke exploitatietoelage verhoogt met 3.500 euro naar 17.025 euro. Bij Sint-Martinus Westvleteren zijn er extra investeringsuitgaven voor hoogdringende werken. Bijkomende investeringstoelage van 6.307 euro. De exploitatietoelage stijgt in Sint-Rictrudis Woesten met 920 euro naar 7.473 euro. Er is een nieuwe investeringstoelage van 30.983 euro. Architectenkosten en andere die niet betoelaagd werden door Erfgoed en andere overheden.

Lokale besturen kunnen vanaf nu beroep doen op de aankoopcentrale voor Hoppinpunten voor het leveren, onderhouden en indien gewenst ook het plaatsen van straatmeubilair en fietsvoorzieningen.Vleteren zal alvast een fietspomp en fietsherstelpaal bestellen. Deze worden geplaatst bij de fietsenstallingen aan het gemeentehuis.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.