Midwest wil huisvesting buitenlandse arbeidskrachten beter opvolgen

Brecht Vermeulen. (foto SB)© STEFAAN BEEL
Brecht Vermeulen. (foto SB)© STEFAAN BEEL
Thomas Dubois

Midwest is momenteel bezig met een overleg om buitenlandse arbeidskrachten kwalitatief op te vangen. Kwalitatief wonen is daarbij primordiaal.

“In een voormalige bakkerij aan de Westlaan brak op 25 april een brand uit. Dat huis is blijkbaar ingericht in 4 wooneenheden, waarin een 10-tal personen aanwezig waren die tijdelijk moesten geëvacueerd worden. Op het eerste zicht lijken me dat veel mensen voor 4 kleine wooneenheden”, stelt Brecht Vermeulen (N-VA). “Het is een gewoonte geworden dat grotere oude huizen in het centrum van de stad opgesplitst worden tot aparte woongelegenheden voor alleenstaanden of kleine gezinnen. Huiseigenaars probeerden aldus het huurrendement van die oudere stadswoningen ook sterk op te drijven. Veel van die huizen hebben een eigen bel, een eigen brievenbus, … en zijn ook met een stedenbouwkundige vergunning aangepast, en met een toelating ingericht als kamerwoningen.”

“Maar lang niet alle woningen zijn aldus vergund. Ze worden soms ook aldus verhuurd op zijn geheel, waarbij de huurders onderling de huur regelen naar de eigenaar. Of worden door meer mensen bewoond dan waarvoor dit via oppervlakte normen van bijvoorbeeld sociale huisvesting toegelaten is.”

Arbeidskrachten

“In Roeselare is – net als in andere steden – ook al sprake van matrasverhuur (i.p.v. de verhuring van een woning of kamer), waar men soms enkel een aantal uren of dagen kan blijven slapen. Dit soort praktijken doet zich uiteraard vooral voor tegenover mensen die zeer kwetsbaar zijn voor uitbuiting, zoals mensen met illegaal verblijfstatuut die geen intentie hebben om terug te keren. Uiteraard zijn niet alle kamerwoningen, alle kleine appartementen of alle woongelegenheden die aan vreemde arbeidskrachten worden verhuurd, daarom in overtreding. Maar door de sterke toename van het aantal illegale vreemdelingen, erkende vluchtelingen en legale buitenlandse arbeidskrachten, zijn overbewoning en illegale verhuuractiviteiten zaken die veel meer dan vroeger voorkomen. Hoe is de situatie wat dat betreft in Roeselare?”

Schepen Michèle Hostekint: “We willen huisjesmelkerij sterk opvolgen en sanctioneren en streven naar kwalitatief wonen. We doen dat met GAS-boetes bij overtredingen bijvoorbeeld. Als er kamerverhuur is, dan moet dat vergund worden. Als er opsplitsing is van wooneenheden dan moet dat opgevolgd worden. Als er klachten komen over bewoning, dan wordt dat opgevolgd door de dienst. Is die norm overschreden? Zijn er overtredingen? Indien ja, dan worden er sancties genomen. Op niveau van Midwest zijn we bezig met overleg rond huisvesting voor buitenlandse arbeidskrachten. De cijfers zal ik bezorgen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.