Masterplan Ettelgem wordt toegelicht in gemeenteraad: “Ruim vijf miljoen euro op onze meerjarenplanning”

Inzet: burgemeester Anthony Dumarey. (foto's LIN) © Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht
Laurette Ingelbrecht Medewerker KW

Woensdag 12 januari wordt een belangrijke dag voor deelgemeente Ettelgem, dan wordt namelijk het masterplan ‘Een Toekomst voor Ettelgem’ aan de gemeenteraad voorgesteld. “Eind 2019 werd een participatieproject op poten gezet om samen met alle inwoners vorm te geven aan de toekomst van Ettelgem”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “We zijn nu in de laatste rechte lijn van de opmaak van het masterplan.”

“Voor de opmaak van het masterplan Een Toekomst voor Ettelgem vonden al vijf participatiemomenten plaats. Allereerst werd tijdens de sessies van Atelier Ettelgem samen met de inwoners bekeken hoe zij hun dorp de komende jaren zien en werden diverse projectsites onder de loep genomen. Met al deze input is het studiebureau Urbain aan de slag gegaan en werd er een eerste visie ontwikkeld”, legt de burgemeester uit.

Suggesties

Deze visie was een basis om opnieuw naar de inwoners te trekken om hun mening te vragen en om bijsturingen aan te brengen. Op 5 oktober 2021 vond een bewonersmoment plaats in cc Ipso Facto waar de verschillende facetten van het ontwerpmasterplan besproken werden. “Hierop gingen we in gesprek met de inwoners. Er werden toen verschillende suggesties naar voren gebracht. In de weken daaropvolgend ontving de stad ook nog heel wat waardevolle suggesties van de inwoners”, aldus nog Anthony Dumarey.

“Opnieuw ging het studiebureau met de nieuwe input aan de slag om het masterplan in de finale plooi te leggen. De voorbije weken vonden nog gesprekken plaats met het bestuur van de kerkfabriek en met de scholengemeenschap om de precieze eigendomsstructuren te bekijken. De grote krijtlijnen voor het masterplan zijn er en worden in de gemeenteraad van 12 januari voorgesteld aan de raadsleden”, vult Stefaan Reynaert, voorzitter van de gemeenteraad aan.

Langetermijnvisie

“Het dient gezegd te worden dat het masterplan een langetermijnvisie is, sommige zaken kunnen op korte termijn gerealiseerd worden, andere zaken zullen meer tijd vragen. Met dit masterplan maken we Ettelgem klaar voor de komende decennia”, besluit burgemeester Anthony Dumarey.

Voor de renovatie van Ettelgem is ruim 5.000.000 euro voorzien op het meerjarenplan. In een eerste fase, die tegen eind 2024 moet af zijn, krijgen de school en de kerk voorrang. Vanaf 2027 wordt de Dorpsstraat in drie fases, gespreid over twee jaar, heraangelegd.

(LI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.