Luc Declercq breekt een lans voor het dierenwelzijn in Zulte: “Gebrek aan structuur voor hondenopvang”

Luc Declercq met op de achtergrond het hondenverblijf. (foto MV)
Redactie KW

Dierenactivist Luc Declercq maakte na enkele jaren afwezigheid opnieuw zijn opwachting op de gemeenteraad van september. Hij bracht toen enkele concrete punten aan ter verbetering van het beleid rond dierenwelzijn. Twee maand na datum heeft de schepen voor Dierenwelzijn, Natasja De Vos, al Lucs voorstellen afgewezen. “Onbegrijpelijk,” vindt Luc.

Op de gemeenteraad van september kwam Luc Declercq langs om een mondelinge vraag te stellen. Dat deed hij niet voor het eerst. De dierenactivist voert al jaren actie voor een beter dierenbeleid in Zulte. Op de gemeenteraad van september bracht hij ook zijn optreden in 2018 in herinnering. Toen werd hij iets te gepassioneerd en moesten de raadsleden Luc verzoeken om de raadszaal te verlaten. “Ik ben intussen wat gekalmeerd en heb mijn punten rustig voorgesteld. De schepen reageerde in eerste instantie zelfs positief, maar we zijn nu twee maanden verder en er is nog niets gebeurd,” verklaart Luc.

Lucs eerste voorstel was een heel simpel: een centraal meldpunt voor verloren gelopen dieren of gevallen van verwaarlozing. “Nu delen de mensen dit vaak in allerhande Facebookgroepen tussen een gratis zetel en een aankondiging van een eetfestijn in. Het leek me handiger om dit meer gecentraliseerd te laten verlopen.”

Meldpunt onnodig

Schepen voor dierenwelzijn Natasja De Vos vindt zo’n meldpunt echter niet nodig. “Wanneer men een weggelopen hond aantreft, moet men de politie verwittigen. We hebben hiervan een vermelding gemaakt op onze gemeentelijke website en zullen dit ook opnemen in het volgende InfoZulte. Op de website verwijzen we ook naar VZW Dier Onder Dak, het asiel waar wij als gemeente mee samenwerken. Zij maken regelmatig vermelding van weggelopen honden of katten op hun infokanalen. Hierop worden dus reeds actuele berichten geplaatst, het oprichten van een aparte pagina hiervoor lijkt ons dan ook niet nodig.”

Luc is echter niet onverdeeld tevreden over Dier onder Dak. “Hun kattenbeleid doen ze perfect, maar voor honden komen ze te kort. Dier onder Dak heeft geen eigen opvang, ze werken met gastgezinnen. Bovendien hebben ze niet de middelen om honden correct te vervoeren,” beweert Luc. “Daarom stelde ik op de gemeenteraad een samenwerking voor met Be-happy-dog, een asiel in Waregem dat zou kunnen helpen met deze problemen.”

Goede samenwerking

Schepen De Vos weerlegt echter Lucs beweringen. “Dier onder Dak heeft een erkenning als asiel voor honden en katten. Om die erkenning te bekomen en behouden moet men aan heel wat voorwaarden voldoen, waaronder het hebben van de juiste infrastructuur. Zij worden regelmatig onaangekondigd gecontroleerd of deze voorwaarden nog steeds in orde zijn en of zij de procedures naleven. Beweren dat ze bepaalde infrastructuur ontbreken of procedures niet naleven is dus onjuist. Wij hebben al jaren een goede samenwerking met Dier onder Dak en zien niet in waarom we met nog een ander asiel zouden samenwerken.

Politieagent

Ten slotte is Luc al jaren vragende partij voor een politieagent die specifiek bevoegd is voor dierenwelzijn. “Ik weet wel dat je daar geen dagtaak van kan maken, maar het lijkt me handig dat alle gevallen van verwaarlozing en dergelijke bij dezelfde persoon terecht komen, iemand met kennis van zaken. In Deinze hebben ze wel zo iemand en als je buiten de kantooruren naar de politie belt in Zulte, krijg je toch iemand uit Deinze aan de lijn.”

Helaas kreeg Luc ook voor zijn laatste voorstel het deksel op de neus. “De opvolging van dierenwelzijn zit ingebed in de reguliere werking van onze lokale politie,” repliceert de schepen. Wanneer nodig wordt contact opgenomen met de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn om de situatie te beoordelen. Indien nodig stellen zij dan een dierenarts aan die de nodige controles uitvoert, dit is in het verleden al zo gebeurd.”

Luc blijft erbij dat er een gebrek is aan structuur in de hondenopvang in Zulte. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

(JF)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier