https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Lo-Reninge ondertekent Lokaal Energie- en Klimaatpact

Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Donderdagavond was het de eerste (fysieke) gemeenteraad van Lo-Reninge waar ook de nieuwe toekomstig algemeen directeur, Lynn Claerhoudt aanwezig was. Tot 1 november neemt Dirk Ackerman nog deze functie waar, maar ondertussen kan Lynn zich heel wat taken eigen maken. Op de gemeenteraadsagenda sprongen twee zaken in het oog: het nieuwe reglement voor gemeentelijke zalen/ontmoetingscentra en de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Lo-Reninge heeft er nu een gemeentelijke zaal of OC bij, namelijk de Zuidhoeve in Lo. Hiervoor diende een reglement opgesteld te worden. “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande reglementen eens na te kijken en ze ook te actualiseren”, zei burgemeester Lode Morlion.

Reglementen gebundeld

“Vroeger waren er drie reglementen, nu hebben we alles gebundeld in één reglement. De voornaamste wijzigingen zijn dat je nu via een formulier op de website kunt reserveren, dat de huurprijzen werden geactualiseerd en uniformer werden gemaakt en dat het gebruik van de polyvalente zaal voor sport in Lo nu ook gratis is voor verenigingen binnen Lo-Reninge. We vragen de goedkeuring voor dit nieuwe reglement dat ingaat vanaf 1 januari 2022.”

“Verder vragen we ook de goedkeuring voor een reglement voor het gebruik van gemeentelijk materiaal, want daarvoor hadden we tot nog toe geen formeel reglement. Dat verliep wel vlot, maar nu heeft de stad Lo-Reninge een aantal aankopen gedaan, met name herbruikbare bekers, 3 tenten, 6 banners en 4 werfdoeken. Deze laatste kunnen enkel gebruikt worden door verenigingen van Lo-Reninge en zijn niet bedoeld voor privégebruik. We hebben dit reglement opgesteld omdat we willen dat er goed zorg wordt gedragen voor deze materialen.”

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het gemeentebestuur ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact en nam kennis van de bijhorende engagementen. Burgemeester Lode Morlion lichtte toe: “Lokale en regionale overheden, de bestuurslagen die het dichtst bij de burgers staan, wensen het voortouw wensen te nemen en willen het voorbeeld geven. De beperking en aanpassing aan klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor het milieu, de samenleving en de economie en kan nieuwe kansen bieden om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen.”

“Daartoe behoren de opbouw van inclusieve, klimaatbestendige, energie-efficiënte gemeenschappen, de verbetering van de levenskwaliteit, de stimulering van investeringen en innovatie, de bevordering van de lokale economie en het scheppen van banen, de versterking van de betrokkenheid van en samenwerking tussen belanghebbenden. Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. In 2015 werd het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2020 ondertekend en in de gemeenteraad van maart 2020 vervolgens het Burgemeestersconvenant met doelstellingen tot 2030. Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact definitief goed.”

“Het pact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030. De focus ligt op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het pact bevat wederzijdse engagementen die de sleutelrol van lokale besturen in het Vlaamse klimaat- en energiebeleid beklemtonen.”

“Daaropvolgend worden op heden de gemeenten en steden verzocht om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te ondertekenen en de gewenste en mogelijke acties uit te voeren. Dat houdt in dat de gemeente recht heeft op financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid door middel van trekkingsrecht en dat bedraagt voor Lo-Reninge 12.564 euro.”

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.