Laatste puzzelstukjes vallen in elkaar voor bestuurswissel in Langemark-Poelkapelle

Jos Meersch (links) gaf de hamer van de gemeenteraadsvoorzitter door aan zijn opvolger Koen Bentein. © pco
Redactie KW

In Langemark-Poelkapelle vond maandagavond de eerste gemeenteraad plaats na de bestuurswissel. Daarop werden de laatste wissels ook officieel doorgevoerd. Koen Bentein (Tope8920) is de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter en José Victoor (N-VA) maakt zijn comeback.

Dat Koen Bentein de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad zou worden, stond al langer vast. Maandagavond kreeg hij ook officieel de hamer overhandigd van zijn voorganger Jos Meersch (N-VA). Maar de gemeenteraad had toch nog een andere verrassing in petto. Omdat Heidi Coppenolle (N-VA) de overstap maakte van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst(BCSD) naar de gemeenteraad moest zij nog vervangen worden in het BCSD. In haar plaats komt José Victoor (N-VA), die eind juni nog zijn politiek afscheid had aangekondigd op de gemeenteraad. Volgens Nicole Louwagie, fractieleidster van CD&V, opnieuw een bewijs van de voorbedachtheid van de machtswissel. “Het sierde je in de gemeenteraad van juni om plaats te ruimen voor een jongere uit jullie fractie met de ambitie om het zelf rustiger aan te doen”, sprak ze Victoor toe. “De nieuwe familie had een vrouw nodig die zeker schepen wou worden, zodat de voorwaarde van een vrouw in het college kon vervuld worden. Acht kandidaten van N-VA moesten verzaken aan hun mandaat in het BCSD, zodat José Victoor daarin kon zetelen.” Tristan Bruynsteen (N-VA) vond dat de manier waarop over Victoor gesproken werd pijn aan het hart deed.

Klimaatplannen

Op de gemeenteraad werd het burgemeestersconvenant 2030 goedgekeurd. De gemeente kan jaarlijks een minimumsubsidie van 27.153 euro ontvangen van de Vlaamse overheid. “Daartegenover staat dat de gemeente minstens hetzelfde bedrag uitgeeft”, zegt schepen van Klimaat Laurent Hoornaert (Tope8920). “Werf 1 voorziet in extra bomen en groenperken. Werf 2 wil laten participeren in hernieuwbare energieprojecten, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen op woonzorgcentrum De Boomgaard of het gemeentehuis. Werf 3 voorziet een systeem van autodelen. Er komt een autodeelsysteem in Poelkapelle. Werf 4 wil ontharden bij de heraanleg van de parking van OC Hazebrug, de omgeving van de school en de kerk in Bikschote, de omgeving van de school in Poelkapelle het slopen van de pastorie in Madonna en de aanleg van groen. De beplantingen zijn bij voorkeur streekeigen groen met aandacht voor de bijen. Plannen hiervoor moeten nog opgemaakt worden. Dit kan in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek. De acties uit de 4 werven moeten in de periode 2021-2030 gerealiseerd worden.”

De plannen voorzien volgens CD&V onder meer om 8.000 bomen aan te planten. “Dat vergt een ruimte van 3,2 hectare. Daarnaast vraagt men 4 kilometer extra haag en 8 extra natuurgroenperken”, stelt Eddy Vanacker (CD&V) vast. Hij vroeg zich af hoe de gemeente de projecten zal financieren met 54.000 euro om de doelstellingen waar te maken. “Vanuit de oppositie sloeg Laurent Hoornaert de trom om 50 procent CO2-reductie te halen. Waar is die ambitie nu gebleven?” Laurent Hoornaert denkt daarvoor onder andere aan de ondersteuning van privé-initiatief. “Voor de vermindering van CO2 gaan we eerst een deftige meetmethode moeten vastleggen. Laten we in december afspreken tijdens de voorstelling van het budget 2022.” Burgemeester Dominique Cool (N-VA) verwees naar de hoop van CD&V uit de vorige zitting. “Ik hoop ook dat de acties voor klimaat betaalbaar zijn en we 40 procent CO2-reductie kunnen halen.”

(pco)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.