Laatste gemeenteraad zonder publiek in Poperinge

© (Foto MD)
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Op maandag 27 september om 20 uur komt de gemeenteraad samen. “In principe wordt dit de laatste gemeenteraad waar, in het kader van de covidmaatregelen, geen publiek toegelaten wordt. We hopen dat we vanaf de gemeenteraad van oktober terug kunnen keren naar de normale situatie, met publiek”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Het schepencollege besliste de conceptnota ‘Landschapspark Westhoek’ te ondersteunen onder volgende voorwaarden: Voor alle relevante maatschappelijke actoren moet een evenwichtige ontwikkeling mogelijk blijven zonder bijkomende restricties. Het dient dan ook een win-win te betekenen voor alle actoren van de diverse beleidssectoren. Zij dienen bij de verdere ontwikkeling betrokken te worden vanuit een bottom-up aanpak. Ook de andere regio’s, die niet tot een landschapspark zullen behoren, dienen de nodige inspanningen op het vlak van milieu en klimaat te doen binnen de algemene doelstellingen van het beleid.

Lokale besturen moeten betrokken blijven worden in het verdere verhaal. De erkenning als landschapspark dient als inrichtingsinstrument en niet als planningsinstrument. De ondersteuning geldt op voorwaarde dat ook de overige gemeenten binnen de voorgestelde contour hun goedkeuring geven. Voorgesteld wordt het besluit van het schepencollege houdende goedkeuring van de engagementsverklaring voor het indienen van een dossier ‘landschapspark Westhoek’ te bekrachtigen.

Volgens het RUP Veurnestraat is er een voorkooprecht van toepassing op de woningen Komstraat 12,14 en 16. Het stadsbestuur wenst deze woningen te verwerven in functie van de verdere uitbouw van de jeugdsite en een verbreding van de doorsteek naar het stadspark. In zitting van 3 juli 2017 keurde de gemeenteraad de ontwerpakte voor de aankoop van de woning in de Komstraat 16 goed. De woningen Komstraat 12 en 14 moeten nog verworven worden. De huurovereenkomst voor de woning Komstraat 14 was beëindigd en de eigenaars polsten de stad in verband met de bereidheid om hun woning aan te kopen.

Woongelegenheden in St-Michiels

Het Sint-Michielscomplex wordt gerenoveerd tot 23 woongelegenheden door de bouwmaatschappij De Mandel. Buiten de private terrassen en fietsenberging blijft het binnenplein van het Sint-Michielscomplex openbaar domein. Aansluitend op de bouwwerken van het Sint-Michielscomplex moet het binnenplein ingericht worden. Het is wenselijk dat er een heraanleg wordt voorzien van de Werf tussen de Duinkerkestraat en de Bommelaarsbeek.

Het eerste deel van de Sint-Annastraat en het binnenplein van het Sint-Michielscomplex worden ook opgenomen in het dossier. Bij de VMSW kunnen subsidies gevraagd worden voor de werken rekening houdend met het sociaal gedeelte van het Sint-Michielscomplex. Voor de aanleg van een gescheiden stelsel in de Werf kunnen eventueel subsidies aangevraagd worden bij de VMM. Voorgesteld wordt om een prijsvraag te organiseren in het kader van de opdracht ‘Aanstellen ontwerper voor de heraanleg van de Werf en de inrichting binnenplein en omgeving van het Sint-Michielscomplex’.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier