Kwaliteitsplan moet uitzicht projecten aan de Ronde Kom in Roeselare op elkaar afstemmen

Thomas Dubois

De stad heeft een beeld-kwaliteitsplan opgesteld voor de omgeving van de Ronde Kom. Op die manier kunnen de toekomstige projecten op elkaar afgestemd worden.

“In de omgeving van de Ronde Kom staat de komende jaren veel te gebeuren. Het WZC Ter Berken is verkocht aan scholengroep Sint-Michiel. Ook de gebouwen van het vredegerecht en de belastingsdienst staan jaar na jaar leger. Het uitzicht en de invulling van de buurt zal zeker veranderen. Neem daarbij nog de problematiek van overstort van de riolering op de Kleine Bassin bij hevige regenval, met alle gevolgen van dien. De nodige werkzaamheden om dat probleem aan te pakken zullen ook op de buurt hun impact hebben”, aldus Bert Wouters (Groen).

“Heeft de stad al een toekomstvisie uitgewerkt voor deze zone? Er zijn al een aantal gegevens waarop verder kan gewerkt worden: met de nabijheid van WZC De Waterdam, de scholen van Barnum/Viso en MSKA Campus Tant aan de overkant van het water. En uiteraard het aanwezige water zelf ook. Hoe zie je deze buurt over 5 of 10 jaar?”

Toekomstvisie

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): “De stad is momenteel volop bezig met een beeld-kwaliteitsplan voor de wijde omgeving, een duurzame toekomstvisie voor dit stadsdeel. Het is een instrument om publieke en private bouwprojecten te toetsen, ook voor de aanleg van het openbaar domein. Daarin wordt onderzocht wat de huidige kwaliteiten van het gebied zijn en hoe toekomstige ontwikkelingen hiermee verzoend kunnen worden. Het plan wenst in eerste instantie inspirerend te werken voor architecten en bouwheren, maar werkt ook als toetskader voor toekomstige projecten. Dat geldt ook voor het nieuwe project op bijvoorbeeld Ter Berken.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.