Kritiek op te lang aanslepende renovatiewerken op Hoeve Vercamer

De omgevingswerken op de site Hoeve Vecamer duren veel te lang. En waarom een nieuw schuilhok voor neerhofdieren bouwen als ze in de gerenoveerde stal kunnen? © Frank Meurisse

De gemeenteraad keurde omgevingswerken op de site ‘Hoeve Vecamer’ in de Kuurnsestraat goed. Volgens de N-VA duren de aanpassings- en renovatiewerken de N-VA té lang. “Het bestuur gaf daarvoor al te veel geld uit en weten we nog altijd niet welk soort activiteiten daar allemaal mogelijk zullen zijn”, aldus Marnic Vandenbroucke.

Op de site Hoeve Vercamer worden voor 345.694 euro (inclusief btw) omgevingswerken uitgevoerd. Die bevatten onder andere voorbereidende werken en grondwerken zoals onder andere rooien van struiken en opbreken verhardingen, bestratingen met kleiklinkers, grindgazon en houtschors, aanbrengen van verlichting, plaatsen van zitbanken, een schuilhok voor neerhofdieren, enz…

In ‘utjes en trutjes’

“De werken worden in ‘utjes en trutjes’ uitgevoerd”, zegt Marnic Vandenbroucke. (N-VA). “En de renovatie kost nu al heel wat meer dan aanvankelijk geraamd. Er zijn tal van ‘verborgen’ kosten van allerhande experten en consultants. Men voorziet 1.350 euro om vijf zitbanken te plaatsen, maar die zitbanken worden via een ander budget door de gemeente aangekocht… Een schuilhok van 30.000 euro voor de neerhofdieren is lovenswaardig, maar die kan men volgens ons toch in de gerenoveerde stal onderbrengen.” Koen Vervaeke (N-VA) had het ook nog over onvoldoende ontharding op de site door het gebruik van kleiklinkers.

“Vóór de definitieve plannen opgemaakt werden voor de site raadpleegden we vooraf verschillende diensten en raden als Stadslandschap, technische dienst, gemeenteraad, inwoners, milieuraad…”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “En dat vraagt tijd! Vandaar dat het ook een tijdje duurt vooraleer er aan de werken kan begonnen worden. Er wordt wel degelijk onthard op de site. Op de paden die weinig bewandeld worden, komt er houtschors, maar alleen op deze waarop wel veel gewandeld wordt komen er ‘waterpasserende’ kleyklinkers.”

Mandaten

Zowel N-VA als Trots op Lendlee zijn van oordeel dat mandaten in intercommunales en andere instanties af en toe ook eens zouden mogen toegewezen worden aan gemeenteraadsleden van de oppositie als een soort herwaardering van de functie van gemeenteraadslid. “Dat is een soort inteelt waarbij er in postjes gegrossierd wordt”, zeggen ze. Vandaar dat de oppositie op de laatste gemeenteraad zelf een lid van de meerderheid voordroeg.

Voor het pensioenfonds voor ambtenaren droeg Francis Bonte van Trots op Lendlee voorzitter Bruno Vanoverbeke (CD&V) voor omdat hij beroepshalve met pensioenen bezig is, een voorstel waar ook de N-VA achter stond. Kandidaat van de meerderheid was Carine Dewaele en die haalde het.

Meegestemd met oppositie

Voor het belangrijke bestuursmandaat bij Leiedal, in opvolging van Pedro Ketels die ontslag nam, stelde de oppositie schepen Bernard Fonteyne (CD&V) voor omdat die toch al heel wat meer bestuurservaring heeft dan Daan. Kandidaat van de meerderheid was kersvers schepen Daan Mostaert (CD&V). 8-8 was de uitslag van de geheime stemming. En dan gaat het mandaat altijd naar de jongste kandidaat: Daan Mostaert dus! Wie van de meerderheid zou er dan toch voor Bernard gestemd hebben? We kunnen alleen maar veronderstellen wie dat was, maar 100 procent zekerheid daarover zullen we nooit hebben…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.